Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjertevakten AS
Juridisk navn:  Hjertevakten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53482050
Nedre Gjerde 10 Nedre Gjerde 10 Fax: 53482060
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 981185358
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.49%
Resultat  
  
84.62%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 60.000 71.000 60.000 97.000 2.388.000
Resultat: -8.000 -52.000 62.000 130.000 504.000
Egenkapital: 4.402.000 4.410.000 4.462.000 4.406.000 4.309.000
Regnskap for  Hjertevakten AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 60.000 71.000 60.000 97.000 2.388.000
Driftskostnader -133.000 -135.000 -101.000 -101.000 -1.993.000
Driftsresultat -72.000 -64.000 -42.000 -4.000 395.000
Finansinntekter 65.000 72.000 107.000 136.000 119.000
Finanskostnader 0 -60.000 -3.000 -3.000 -11.000
Finans 65.000 12.000 104.000 133.000 108.000
Resultat før skatt -8.000 -52.000 62.000 130.000 504.000
Skattekostnad 0 0 -6.000 -33.000 -143.000
Årsresultat -8.000 -52.000 56.000 97.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.057.000 1.098.000 1.196.000 837.000 127.000
Sum omløpsmidler 3.407.000 3.380.000 3.319.000 3.609.000 4.475.000
Sum eiendeler 4.464.000 4.478.000 4.515.000 4.446.000 4.602.000
Sum opptjent egenkapital 3.897.000 3.905.000 3.957.000 3.901.000 3.804.000
Sum egenkapital 4.402.000 4.410.000 4.462.000 4.406.000 4.309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 68.000 53.000 40.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.464.000 4.478.000 4.515.000 4.446.000 4.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 71.000 60.000 97.000 2.382.000
Andre inntekter 0 0 0 0 6.000
Driftsinntekter 60.000 71.000 60.000 97.000 2.388.000
Varekostnad 0 -11.000 0 -24.000 -1.415.000
Lønninger 0 0 0 0 -280.000
Avskrivning -66.000 -66.000 -60.000 -24.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -58.000 -41.000 -53.000 -246.000
Driftskostnader -133.000 -135.000 -101.000 -101.000 -1.993.000
Driftsresultat -72.000 -64.000 -42.000 -4.000 395.000
Finansinntekter 65.000 72.000 107.000 136.000 119.000
Finanskostnader 0 -60.000 -3.000 -3.000 -11.000
Finans 65.000 12.000 104.000 133.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -52.000 56.000 97.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 203.000 269.000 335.000 0 24.000
Sum varige driftsmidler 203.000 269.000 335.000 0 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 854.000 830.000 862.000 837.000 104.000
Sum anleggsmidler 1.057.000 1.098.000 1.196.000 837.000 127.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 94.000 67.000 0 692.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 100.000 100.000
Kasse, bank 3.340.000 3.285.000 3.252.000 3.509.000 3.683.000
Sum omløpsmidler 3.407.000 3.380.000 3.319.000 3.609.000 4.475.000
Sum eiendeler 4.464.000 4.478.000 4.515.000 4.446.000 4.602.000
Sum opptjent egenkapital 3.897.000 3.905.000 3.957.000 3.901.000 3.804.000
Sum egenkapital 4.402.000 4.410.000 4.462.000 4.406.000 4.309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 50.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 28.000 5.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 33.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 13.000 3.000 1.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 22.000 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 68.000 53.000 40.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.464.000 4.478.000 4.515.000 4.446.000 4.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.345.000 3.312.000 3.266.000 3.569.000 4.182.000
Likviditetsgrad 1 5 49.7 62.6 90.2 15.3
Likviditetsgrad 2 5 49.7 62.7 90.3 15.3
Soliditet 98.6 98.5 98.8 99.1 93.6
Resultatgrad -90.1 -70.0 -4.1 16.5
Rentedekningsgrad -1.1 21.7 44.0 46.7
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.2 0.2 1.4 3.0 11.2
Signatur
25.01.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex