Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjertevakten Norge As
Juridisk navn:  Hjertevakten Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53482050
Nedre Gjerde 10 Nedre Gjerde 10 Fax: 53482060
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 999607950
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/28/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.89%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-90.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.009.000 5.438.000 5.336.000 6.336.000 5.910.000
Resultat: -120.000 -48.000 -187.000 -45.000 275.000
Egenkapital: 7.000 77.000 74.000 240.000 286.000
Regnskap for  Hjertevakten Norge As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.009.000 5.438.000 5.336.000 6.336.000 5.910.000
Driftskostnader -5.102.000 -5.454.000 -5.492.000 -6.347.000 -5.631.000
Driftsresultat -94.000 -17.000 -156.000 -11.000 279.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 5.000 2.000
Finanskostnader -31.000 -32.000 -35.000 -39.000 -5.000
Finans -27.000 -30.000 -32.000 -34.000 -3.000
Resultat før skatt -120.000 -48.000 -187.000 -45.000 275.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -82.000
Årsresultat -120.000 -48.000 -187.000 -47.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.235.000 1.375.000 1.226.000 1.623.000 1.747.000
Sum eiendeler 1.235.000 1.375.000 1.226.000 1.623.000 1.747.000
Sum opptjent egenkapital -215.000 -95.000 -48.000 140.000 186.000
Sum egenkapital 7.000 77.000 74.000 240.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 698.000 724.000 746.000 837.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 530.000 574.000 406.000 547.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 1.375.000 1.226.000 1.624.000 1.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.990.000 5.410.000 5.310.000 6.302.000 5.889.000
Andre inntekter 20.000 28.000 26.000 34.000 20.000
Driftsinntekter 5.009.000 5.438.000 5.336.000 6.336.000 5.910.000
Varekostnad -3.139.000 -3.234.000 -2.846.000 -3.104.000 -3.246.000
Lønninger -1.190.000 -1.214.000 -1.441.000 -1.792.000 -1.295.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -773.000 -1.006.000 -1.205.000 -1.451.000 -1.090.000
Driftskostnader -5.102.000 -5.454.000 -5.492.000 -6.347.000 -5.631.000
Driftsresultat -94.000 -17.000 -156.000 -11.000 279.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 5.000 2.000
Finanskostnader -31.000 -32.000 -35.000 -39.000 -5.000
Finans -27.000 -30.000 -32.000 -34.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 -48.000 -187.000 -47.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 535.000 672.000 601.000 778.000 475.000
Kundefordringer 435.000 359.000 267.000 463.000 427.000
Andre fordringer 50.000 50.000 71.000 0 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 294.000 287.000 382.000 803.000
Sum omløpsmidler 1.235.000 1.375.000 1.226.000 1.623.000 1.747.000
Sum eiendeler 1.235.000 1.375.000 1.226.000 1.623.000 1.747.000
Sum opptjent egenkapital -215.000 -95.000 -48.000 140.000 186.000
Sum egenkapital 7.000 77.000 74.000 240.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 698.000 724.000 746.000 837.000 104.000
Leverandørgjeld 272.000 350.000 165.000 233.000 1.073.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 90.000 100.000 148.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 135.000 140.000 164.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 530.000 574.000 406.000 547.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 1.375.000 1.226.000 1.624.000 1.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 705.000 801.000 820.000 1.076.000 391.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 3.0 3.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.6 1.6 1.0
Soliditet 0.6 5.6 6.0 14.8 16.4
Resultatgrad -1.9 -0.3 -2.9 -0.2 4.7
Rentedekningsgrad -0.5 -4.4 -0.2 56.2
Gjeldsgrad 175.4 16.9 15.6 5.8 5.1
Total kapitalrentabilitet -7.3 -1.1 -12.5 -0.4 16.1
Signatur
30.01.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex