Hlf Trondheim
Juridisk navn:  Hlf Trondheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73524038
Koieflata 31 Koieflata 31 Fax:
7092 Tiller 7092 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 994507699
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/23/1931
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 142.000
Resultat: -11.000
Egenkapital: 162.000
Regnskap for  Hlf Trondheim
Resultat 2010
Driftsinntekter 142.000
Driftskostnader -154.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt -11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 168.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 162.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000
Andre inntekter 41.000
Driftsinntekter 142.000
Varekostnad 0
Lønninger -4.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -150.000
Driftskostnader -154.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 13.000
Sum varige driftsmidler 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 13.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 1.000
Kasse, bank 154.000
Sum omløpsmidler 155.000
Sum eiendeler 168.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000
Likviditetsgrad 1 25.8
Likviditetsgrad 2 25.9
Soliditet 96.4
Resultatgrad -8.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex