Hms Sikring As
Juridisk navn:  Hms Sikring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45637932
C. Sundts Gate 51 C. Sundts Gate 51 Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991715827
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hydra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
-19.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 29.000 103.000 0
Resultat: -4.000 -10.000 -9.000 0 -3.000
Egenkapital: -25.000 -21.000 -51.000 -42.000 -42.000
Regnskap for  Hms Sikring As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 29.000 103.000 0
Driftskostnader -4.000 -10.000 -30.000 -103.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -10.000 -2.000 1.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 0 0 -8.000 0 0
Resultat før skatt -4.000 -10.000 -9.000 0 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -10.000 -9.000 0 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 47.000 47.000 42.000 35.000
Sum omløpsmidler 0 4.000 16.000 46.000 7.000
Sum eiendeler 47.000 51.000 63.000 88.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -161.000 -151.000 -142.000 -142.000
Sum egenkapital -25.000 -21.000 -51.000 -42.000 -42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.000 72.000 114.000 130.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 51.000 63.000 88.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 29.000 103.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 29.000 103.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -25.000 -63.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -10.000 -5.000 -40.000 -3.000
Driftskostnader -4.000 -10.000 -30.000 -103.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -10.000 -2.000 1.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 0 0
Finans 0 0 -8.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -10.000 -9.000 0 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 44.000 44.000 40.000 35.000
Sum varige driftsmidler 44.000 44.000 44.000 40.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 47.000 47.000 47.000 42.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 21.000 0
Andre fordringer 0 0 0 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 16.000 19.000 0
Sum omløpsmidler 0 4.000 16.000 46.000 7.000
Sum eiendeler 47.000 51.000 63.000 88.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -161.000 -151.000 -142.000 -142.000
Sum egenkapital -25.000 -21.000 -51.000 -42.000 -42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 25.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 72.000 112.000 98.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 72.000 114.000 130.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 51.000 63.000 88.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -68.000 -98.000 -84.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.4 0.1
Soliditet -53.2 -41.2 -47.7 -100.0
Resultatgrad -6.9 1
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad -2.9 -3.4 -2.2 -3.1 -2.0
Total kapitalrentabilitet -8.5 -19.6 -3.2 1.1 -7.1
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex