Hobart Norge
Juridisk navn:  Hobart Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67109800
Gamle Drammensvei 120 Gamle Drammensvei 120 Fax: 67109801
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 979434502
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/18/1997
Foretakstype: NUF
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.29%
Resultat  
  
10.36%
Egenkapital  
  
-43.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.354.000 44.337.000 44.568.000 45.858.000 36.840.000
Resultat: 5.601.000 5.075.000 5.574.000 4.494.000 2.234.000
Egenkapital: 13.641.000 24.330.000 20.470.000 17.381.000 14.116.000
Regnskap for  Hobart Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.354.000 44.337.000 44.568.000 45.858.000 36.840.000
Driftskostnader -39.967.000 -39.216.000 -39.283.000 -41.259.000 -34.564.000
Driftsresultat 5.387.000 5.121.000 5.285.000 4.600.000 2.276.000
Finansinntekter 315.000 176.000 394.000 184.000 165.000
Finanskostnader -102.000 -224.000 -105.000 -289.000 -206.000
Finans 213.000 -48.000 289.000 -105.000 -41.000
Resultat før skatt 5.601.000 5.075.000 5.574.000 4.494.000 2.234.000
Skattekostnad -1.291.000 -1.215.000 -1.408.000 -1.228.000 -621.000
Årsresultat 4.310.000 3.860.000 4.166.000 3.265.000 1.613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.675.000 7.268.000 7.186.000 6.944.000 6.375.000
Sum omløpsmidler 31.346.000 26.417.000 22.686.000 18.179.000 15.406.000
Sum eiendeler 38.021.000 33.685.000 29.872.000 25.123.000 21.781.000
Sum opptjent egenkapital 13.641.000 24.330.000 20.470.000 17.381.000 14.116.000
Sum egenkapital 13.641.000 24.330.000 20.470.000 17.381.000 14.116.000
Sum langsiktig gjeld 155.000 188.000 34.000 0 110.000
Sum kortsiktig gjeld 24.225.000 9.167.000 9.368.000 7.742.000 7.555.000
Sum gjeld og egenkapital 38.021.000 33.685.000 29.872.000 25.123.000 21.781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.187.000 44.170.000 44.402.000 45.692.000 36.669.000
Andre inntekter 167.000 167.000 167.000 167.000 171.000
Driftsinntekter 45.354.000 44.337.000 44.568.000 45.858.000 36.840.000
Varekostnad -22.627.000 -22.025.000 -21.852.000 -22.679.000 -17.731.000
Lønninger -10.365.000 -10.189.000 -9.103.000 -9.531.000 -8.619.000
Avskrivning -740.000 -762.000 -551.000 -399.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.235.000 -6.240.000 -7.777.000 -8.650.000 -7.855.000
Driftskostnader -39.967.000 -39.216.000 -39.283.000 -41.259.000 -34.564.000
Driftsresultat 5.387.000 5.121.000 5.285.000 4.600.000 2.276.000
Finansinntekter 315.000 176.000 394.000 184.000 165.000
Finanskostnader -102.000 -224.000 -105.000 -289.000 -206.000
Finans 213.000 -48.000 289.000 -105.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.533.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.310.000 3.860.000 4.166.000 3.265.000 1.613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 69.000 0 0 68.000 0
Fast eiendom 4.893.000 5.032.000 5.171.000 5.310.000 5.449.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.714.000 2.236.000 2.015.000 1.566.000 926.000
Sum varige driftsmidler 6.607.000 7.268.000 7.186.000 6.876.000 6.375.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.675.000 7.268.000 7.186.000 6.944.000 6.375.000
Varebeholdning 3.214.000 3.632.000 2.336.000 2.579.000 2.388.000
Kundefordringer 7.755.000 7.722.000 8.029.000 6.432.000 3.418.000
Andre fordringer 20.033.000 14.781.000 0 0 9.292.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 344.000 282.000 275.000 264.000 308.000
Sum omløpsmidler 31.346.000 26.417.000 22.686.000 18.179.000 15.406.000
Sum eiendeler 38.021.000 33.685.000 29.872.000 25.123.000 21.781.000
Sum opptjent egenkapital 13.641.000 24.330.000 20.470.000 17.381.000 14.116.000
Sum egenkapital 13.641.000 24.330.000 20.470.000 17.381.000 14.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 155.000 188.000 34.000 0 110.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.729.000 0 1.933.000
Sum langsiktig gjeld 155.000 188.000 34.000 0 110.000
Leverandørgjeld 2.032.000 3.928.000 0 1.409.000 0
Betalbar skatt 1.324.000 1.061.000 947.000 1.406.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 2.077.000 2.017.000 1.307.000 1.238.000 965.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.793.000 2.161.000 5.385.000 3.689.000 4.625.000
Sum kortsiktig gjeld 24.225.000 9.167.000 9.368.000 7.742.000 7.555.000
Sum gjeld og egenkapital 38.021.000 33.685.000 29.872.000 25.123.000 21.781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.121.000 17.250.000 13.318.000 10.437.000 7.851.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.9 2.4 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 2.5 2.2 2.1 1.8
Soliditet 35.9 72.2 68.5 69.2 64.8
Resultatgrad 11.9 11.6 11.9 10.0 6.2
Rentedekningsgrad 52.8 22.9 50.3 16.6 11.8
Gjeldsgrad 1.8 0.4 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 15.7 1 19.0 11.2
Signatur
11.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex