Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hoel Gård
Juridisk navn:  Hoel Gård Pluss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62353546
Tingnesvegen 581 Tingnesvegen 581 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 990010153
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 6/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.88%
Resultat  
  
-37.75%
Egenkapital  
  
13.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.548.000 10.145.000 8.374.000 8.854.000 8.149.000
Resultat: 1.527.000 2.453.000 1.430.000 1.610.000 1.679.000
Egenkapital: 9.986.000 8.810.000 7.142.000 6.064.000 5.882.000
Regnskap for  Hoel Gård
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.548.000 10.145.000 8.374.000 8.854.000 8.149.000
Driftskostnader -8.038.000 -7.707.000 -6.953.000 -7.282.000 -6.500.000
Driftsresultat 1.510.000 2.439.000 1.420.000 1.571.000 1.650.000
Finansinntekter 23.000 19.000 22.000 52.000 48.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -12.000 -13.000 -19.000
Finans 17.000 13.000 10.000 39.000 29.000
Resultat før skatt 1.527.000 2.453.000 1.430.000 1.610.000 1.679.000
Skattekostnad -352.000 -585.000 -352.000 -428.000 -457.000
Årsresultat 1.176.000 1.868.000 1.078.000 1.182.000 1.222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.041.000 6.384.000 6.529.000 5.279.000 4.552.000
Sum omløpsmidler 5.437.000 4.013.000 3.087.000 4.057.000 3.427.000
Sum eiendeler 11.478.000 10.397.000 9.616.000 9.336.000 7.979.000
Sum opptjent egenkapital 9.886.000 8.710.000 7.042.000 5.964.000 5.782.000
Sum egenkapital 9.986.000 8.810.000 7.142.000 6.064.000 5.882.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 222.000 290.000 358.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 1.366.000 2.183.000 2.914.000 1.671.000
Sum gjeld og egenkapital 11.478.000 10.398.000 9.615.000 9.336.000 7.979.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.548.000 10.145.000 8.374.000 8.854.000 8.149.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.548.000 10.145.000 8.374.000 8.854.000 8.149.000
Varekostnad -1.548.000 -1.781.000 -1.610.000 -1.791.000 -1.409.000
Lønninger -3.029.000 -2.851.000 -2.695.000 -2.430.000 -2.499.000
Avskrivning -922.000 -883.000 -917.000 -812.000 -778.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.539.000 -2.192.000 -1.731.000 -2.241.000 -1.814.000
Driftskostnader -8.038.000 -7.707.000 -6.953.000 -7.282.000 -6.500.000
Driftsresultat 1.510.000 2.439.000 1.420.000 1.571.000 1.650.000
Finansinntekter 23.000 19.000 22.000 52.000 48.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -12.000 -13.000 -19.000
Finans 17.000 13.000 10.000 39.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat 1.176.000 1.868.000 1.078.000 1.182.000 1.222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.292.000 2.753.000 2.873.000 4.879.000 4.058.000
Maskiner anlegg 0 0 3.169.000 377.000 0
Driftsløsøre 748.000 3.632.000 488.000 18.000 489.000
Sum varige driftsmidler 6.041.000 6.384.000 6.529.000 5.274.000 4.547.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 6.041.000 6.384.000 6.529.000 5.279.000 4.552.000
Varebeholdning 42.000 35.000 30.000 38.000 46.000
Kundefordringer 366.000 341.000 429.000 172.000 649.000
Andre fordringer 0 160.000 0 137.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.029.000 3.478.000 2.628.000 3.710.000 2.722.000
Sum omløpsmidler 5.437.000 4.013.000 3.087.000 4.057.000 3.427.000
Sum eiendeler 11.478.000 10.397.000 9.616.000 9.336.000 7.979.000
Sum opptjent egenkapital 9.886.000 8.710.000 7.042.000 5.964.000 5.782.000
Sum egenkapital 9.986.000 8.810.000 7.142.000 6.064.000 5.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 80.000 69.000 7.000 10.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 222.000 290.000 358.000 426.000
Leverandørgjeld 408.000 119.000 84.000 906.000 279.000
Betalbar skatt 352.000 585.000 352.000 428.000 457.000
Skyldig offentlige avgifter 395.000 392.000 338.000 211.000 369.000
Utbytte 0 -200.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 0 1.403.000 359.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 1.366.000 2.183.000 2.914.000 1.671.000
Sum gjeld og egenkapital 11.478.000 10.398.000 9.615.000 9.336.000 7.979.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.099.000 2.647.000 904.000 1.143.000 1.756.000
Likviditetsgrad 1 4 2.9 1.4 1.4 2.1
Likviditetsgrad 2 4 2.9 1.4 1.4 2.1
Soliditet 8 84.7 74.3 65.0 73.7
Resultatgrad 15.8 2 1 17.7 20.2
Rentedekningsgrad 251.7 406.5 118.3 124.8 89.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.4 23.6 1 17.4 21.3
Signatur
18.04.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex