Hokksund Møbelforretning AS
Juridisk navn:  Hokksund Møbelforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751264
Sundmoen Næringsområde 6 Sundmoen Næringsområde 6 Fax: 32752008
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 812726862
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 28.01.1974
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Regnskapsfører: Mr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,23%
Resultat  
  
57,25%
Egenkapital  
  
7,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 22.617.000 20.152.000 20.484.000 20.711.000 21.307.000
Resultat: 2.310.000 1.469.000 2.252.000 2.210.000 2.856.000
Egenkapital: 4.474.000 4.175.000 4.073.000 4.009.000 4.013.000
Regnskap for  Hokksund Møbelforretning AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 22.617.000 20.152.000 20.484.000 20.711.000 21.307.000
Driftskostnader -20.612.000 -18.809.000 -18.317.000 -18.631.000 -18.641.000
Driftsresultat 2.005.000 1.341.000 2.167.000 2.079.000 2.667.000
Finansinntekter 316.000 183.000 168.000 162.000 201.000
Finanskostnader -12.000 -56.000 -84.000 -31.000 -11.000
Finans 304.000 127.000 84.000 131.000 190.000
Resultat før skatt 2.310.000 1.469.000 2.252.000 2.210.000 2.856.000
Skattekostnad -511.000 -367.000 -587.000 -614.000 -787.000
Årsresultat 1.800.000 1.102.000 1.664.000 1.596.000 2.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 471.000 510.000 513.000 561.000 616.000
Sum omløpsmidler 8.096.000 7.150.000 7.708.000 7.250.000 8.659.000
Sum eiendeler 8.567.000 7.660.000 8.221.000 7.811.000 9.275.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000 2.975.000 2.873.000 2.809.000 2.813.000
Sum egenkapital 4.474.000 4.175.000 4.073.000 4.009.000 4.013.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.092.000 3.486.000 4.148.000 3.802.000 5.263.000
Sum gjeld og egenkapital 8.566.000 7.661.000 8.221.000 7.811.000 9.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.536.000 20.093.000 20.330.000 20.454.000 20.781.000
Andre inntekter 81.000 59.000 154.000 256.000 526.000
Driftsinntekter 22.617.000 20.152.000 20.484.000 20.711.000 21.307.000
Varekostnad -13.835.000 -11.941.000 -12.132.000 -12.496.000 -12.545.000
Lønninger -3.205.000 -3.137.000 -2.755.000 -2.952.000 -2.883.000
Avskrivning -61.000 -62.000 -55.000 -55.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.511.000 -3.669.000 -3.375.000 -3.128.000 -3.160.000
Driftskostnader -20.612.000 -18.809.000 -18.317.000 -18.631.000 -18.641.000
Driftsresultat 2.005.000 1.341.000 2.167.000 2.079.000 2.667.000
Finansinntekter 316.000 183.000 168.000 162.000 201.000
Finanskostnader -12.000 -56.000 -84.000 -31.000 -11.000
Finans 304.000 127.000 84.000 131.000 190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -1.600.000 -1.600.000 -2.100.000
Årsresultat 1.800.000 1.102.000 1.664.000 1.596.000 2.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 33.000 30.000 23.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 126.000 132.000 188.000 243.000
Sum varige driftsmidler 66.000 126.000 132.000 188.000 243.000
Sum finansielle anleggsmidler 371.000 351.000 351.000 351.000 351.000
Sum anleggsmidler 471.000 510.000 513.000 561.000 616.000
Varebeholdning 4.550.000 4.546.000 3.943.000 3.955.000 4.219.000
Kundefordringer 141.000 303.000 237.000 221.000 453.000
Andre fordringer 624.000 585.000 634.000 538.000 632.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.780.000 1.716.000 2.895.000 2.536.000 3.356.000
Sum omløpsmidler 8.096.000 7.150.000 7.708.000 7.250.000 8.659.000
Sum eiendeler 8.567.000 7.660.000 8.221.000 7.811.000 9.275.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000 2.975.000 2.873.000 2.809.000 2.813.000
Sum egenkapital 4.474.000 4.175.000 4.073.000 4.009.000 4.013.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 872.000 735.000 766.000 371.000 1.067.000
Betalbar skatt 511.000 370.000 594.000 614.000 788.000
Skyldig offentlige avgifter 468.000 410.000 485.000 548.000 511.000
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -1.600.000 -1.600.000 -2.100.000
Annen kortsiktig gjeld 740.000 970.000 703.000 669.000 798.000
Sum kortsiktig gjeld 4.092.000 3.486.000 4.148.000 3.802.000 5.263.000
Sum gjeld og egenkapital 8.566.000 7.661.000 8.221.000 7.811.000 9.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.004.000 3.664.000 3.560.000 3.448.000 3.396.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 1.9 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9
Soliditet 52.2 54.5 49.5 51.3 43.3
Resultatgrad 8.9 6.7 10.6 10.0 12.5
Rentedekningsgrad 167.1 27.2 27.8 72.3 260.7
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.0 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 27.1 19.9 28.4 28.7 30.9
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.04.2012
PROKURA HVER FOR SEG
RUBEN AMUNDSEN
TORE AMUNDSEN
DAVID AMUNDSEN
ARILD JAN AMUNDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex