Hokksund Møbelforretning AS
Juridisk navn:  Hokksund Møbelforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751264
Sundmoen Næringsområde 6 Sundmoen Næringsområde 6 Fax: 32752008
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 812726862
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 28.01.1974
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,62%
Resultat  
  
-34,77%
Egenkapital  
  
2,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 20.152.000 20.484.000 20.711.000 21.307.000 19.714.000
Resultat: 1.469.000 2.252.000 2.210.000 2.856.000 1.334.000
Egenkapital: 4.175.000 4.073.000 4.009.000 4.013.000 4.043.000
Regnskap for  Hokksund Møbelforretning AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 20.152.000 20.484.000 20.711.000 21.307.000 19.714.000
Driftskostnader -18.809.000 -18.317.000 -18.631.000 -18.641.000 -18.513.000
Driftsresultat 1.341.000 2.167.000 2.079.000 2.667.000 1.201.000
Finansinntekter 183.000 168.000 162.000 201.000 147.000
Finanskostnader -56.000 -84.000 -31.000 -11.000 -14.000
Finans 127.000 84.000 131.000 190.000 133.000
Resultat før skatt 1.469.000 2.252.000 2.210.000 2.856.000 1.334.000
Skattekostnad -367.000 -587.000 -614.000 -787.000 -372.000
Årsresultat 1.102.000 1.664.000 1.596.000 2.069.000 962.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 513.000 561.000 616.000 627.000
Sum omløpsmidler 7.150.000 7.708.000 7.250.000 8.659.000 9.034.000
Sum eiendeler 7.660.000 8.221.000 7.811.000 9.275.000 9.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.975.000 2.873.000 2.809.000 2.813.000 2.843.000
Sum egenkapital 4.175.000 4.073.000 4.009.000 4.013.000 4.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.486.000 4.148.000 3.802.000 5.263.000 5.618.000
Sum gjeld og egenkapital 7.661.000 8.221.000 7.811.000 9.276.000 9.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.093.000 20.330.000 20.454.000 20.781.000 19.684.000
Andre inntekter 59.000 154.000 256.000 526.000 30.000
Driftsinntekter 20.152.000 20.484.000 20.711.000 21.307.000 19.714.000
Varekostnad -11.941.000 -12.132.000 -12.496.000 -12.545.000 -12.175.000
Lønninger -3.137.000 -2.755.000 -2.952.000 -2.883.000 -3.029.000
Avskrivning -62.000 -55.000 -55.000 -53.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.669.000 -3.375.000 -3.128.000 -3.160.000 -3.256.000
Driftskostnader -18.809.000 -18.317.000 -18.631.000 -18.641.000 -18.513.000
Driftsresultat 1.341.000 2.167.000 2.079.000 2.667.000 1.201.000
Finansinntekter 183.000 168.000 162.000 201.000 147.000
Finanskostnader -56.000 -84.000 -31.000 -11.000 -14.000
Finans 127.000 84.000 131.000 190.000 133.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.600.000 -1.600.000 -2.100.000 -2.950.000
Årsresultat 1.102.000 1.664.000 1.596.000 2.069.000 962.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 30.000 23.000 22.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 132.000 188.000 243.000 254.000
Sum varige driftsmidler 126.000 132.000 188.000 243.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000
Sum anleggsmidler 510.000 513.000 561.000 616.000 627.000
Varebeholdning 4.546.000 3.943.000 3.955.000 4.219.000 4.051.000
Kundefordringer 303.000 237.000 221.000 453.000 346.000
Andre fordringer 585.000 634.000 538.000 632.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.716.000 2.895.000 2.536.000 3.356.000 4.143.000
Sum omløpsmidler 7.150.000 7.708.000 7.250.000 8.659.000 9.034.000
Sum eiendeler 7.660.000 8.221.000 7.811.000 9.275.000 9.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.975.000 2.873.000 2.809.000 2.813.000 2.843.000
Sum egenkapital 4.175.000 4.073.000 4.009.000 4.013.000 4.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 735.000 766.000 371.000 1.067.000 1.148.000
Betalbar skatt 370.000 594.000 614.000 788.000 364.000
Skyldig offentlige avgifter 410.000 485.000 548.000 511.000 372.000
Utbytte -1.000.000 -1.600.000 -1.600.000 -2.100.000 -2.950.000
Annen kortsiktig gjeld 970.000 703.000 669.000 798.000 784.000
Sum kortsiktig gjeld 3.486.000 4.148.000 3.802.000 5.263.000 5.618.000
Sum gjeld og egenkapital 7.661.000 8.221.000 7.811.000 9.276.000 9.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.664.000 3.560.000 3.448.000 3.396.000 3.416.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.9 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9
Soliditet 54.5 49.5 51.3 43.3 41.8
Resultatgrad 6.7 10.6 10.0 12.5 6.1
Rentedekningsgrad 27.2 27.8 72.3 260.7 96.3
Gjeldsgrad 0.8 1.0 0.9 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 19.9 28.4 28.7 30.9 14.0
Signatur
27.03.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.03.2013
PROKURA HVER FOR SEG
RUBEN AMUNDSEN
TORE AMUNDSEN
DAVID AMUNDSEN
ARILD JAN AMUNDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex