Hokksund Møbelforretning AS
Juridisk navn:  Hokksund Møbelforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751264
Sundmoen Næringsområde 6 Sundmoen Næringsområde 6 Fax: 32752008
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 812726862
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/28/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.1%
Resultat  
  
1.9%
Egenkapital  
  
1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 20.484.000 20.711.000 21.307.000 19.714.000 18.406.000
Resultat: 2.252.000 2.210.000 2.856.000 1.334.000 674.000
Egenkapital: 4.073.000 4.009.000 4.013.000 4.043.000 9.031.000
Regnskap for  Hokksund Møbelforretning AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 20.484.000 20.711.000 21.307.000 19.714.000 18.406.000
Driftskostnader -18.317.000 -18.631.000 -18.641.000 -18.513.000 -18.223.000
Driftsresultat 2.167.000 2.079.000 2.667.000 1.201.000 184.000
Finansinntekter 168.000 162.000 201.000 147.000 534.000
Finanskostnader -84.000 -31.000 -11.000 -14.000 -43.000
Finans 84.000 131.000 190.000 133.000 491.000
Resultat før skatt 2.252.000 2.210.000 2.856.000 1.334.000 674.000
Skattekostnad -587.000 -614.000 -787.000 -372.000 -100.000
Årsresultat 1.664.000 1.596.000 2.069.000 962.000 575.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 561.000 616.000 627.000 687.000
Sum omløpsmidler 7.708.000 7.250.000 8.659.000 9.034.000 10.717.000
Sum eiendeler 8.221.000 7.811.000 9.275.000 9.661.000 11.404.000
Sum opptjent egenkapital 2.873.000 2.809.000 2.813.000 2.843.000 7.831.000
Sum egenkapital 4.073.000 4.009.000 4.013.000 4.043.000 9.031.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Sum kortsiktig gjeld 4.148.000 3.802.000 5.263.000 5.618.000 2.334.000
Sum gjeld og egenkapital 8.221.000 7.811.000 9.276.000 9.661.000 11.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.330.000 20.454.000 20.781.000 19.684.000 18.327.000
Andre inntekter 154.000 256.000 526.000 30.000 79.000
Driftsinntekter 20.484.000 20.711.000 21.307.000 19.714.000 18.406.000
Varekostnad -12.132.000 -12.496.000 -12.545.000 -12.175.000 -11.449.000
Lønninger -2.755.000 -2.952.000 -2.883.000 -3.029.000 -3.168.000
Avskrivning -55.000 -55.000 -53.000 -53.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.375.000 -3.128.000 -3.160.000 -3.256.000 -3.555.000
Driftskostnader -18.317.000 -18.631.000 -18.641.000 -18.513.000 -18.223.000
Driftsresultat 2.167.000 2.079.000 2.667.000 1.201.000 184.000
Finansinntekter 168.000 162.000 201.000 147.000 534.000
Finanskostnader -84.000 -31.000 -11.000 -14.000 -43.000
Finans 84.000 131.000 190.000 133.000 491.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.600.000 -1.600.000 -2.100.000 -2.950.000 0
Årsresultat 1.664.000 1.596.000 2.069.000 962.000 575.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 23.000 22.000 22.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 188.000 243.000 254.000 307.000
Sum varige driftsmidler 132.000 188.000 243.000 254.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000
Sum anleggsmidler 513.000 561.000 616.000 627.000 687.000
Varebeholdning 3.943.000 3.955.000 4.219.000 4.051.000 3.874.000
Kundefordringer 237.000 221.000 453.000 346.000 132.000
Andre fordringer 634.000 538.000 632.000 494.000 605.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.895.000 2.536.000 3.356.000 4.143.000 6.106.000
Sum omløpsmidler 7.708.000 7.250.000 8.659.000 9.034.000 10.717.000
Sum eiendeler 8.221.000 7.811.000 9.275.000 9.661.000 11.404.000
Sum opptjent egenkapital 2.873.000 2.809.000 2.813.000 2.843.000 7.831.000
Sum egenkapital 4.073.000 4.009.000 4.013.000 4.043.000 9.031.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 40.000
Leverandørgjeld 766.000 371.000 1.067.000 1.148.000 1.060.000
Betalbar skatt 594.000 614.000 788.000 364.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 485.000 548.000 511.000 372.000 495.000
Utbytte -1.600.000 -1.600.000 -2.100.000 -2.950.000 0
Annen kortsiktig gjeld 703.000 669.000 798.000 784.000 710.000
Sum kortsiktig gjeld 4.148.000 3.802.000 5.263.000 5.618.000 2.334.000
Sum gjeld og egenkapital 8.221.000 7.811.000 9.276.000 9.661.000 11.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.560.000 3.448.000 3.396.000 3.416.000 8.383.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.6 1.6 4.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.9 3.0
Soliditet 49.5 51.3 43.3 41.8 79.2
Resultatgrad 10.6 10.0 12.5 6.1 1.0
Rentedekningsgrad 27.8 72.3 260.7 96.3 16.7
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1.3 1.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 28.4 28.7 30.9 14.0 6.3
Signatur
27.03.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.03.2013
PROKURA HVER FOR SEG
RUBEN AMUNDSEN
TORE AMUNDSEN
DAVID AMUNDSEN
ARILD JAN AMUNDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex