Hokksund Møbelforretning AS
Juridisk navn:  Hokksund Møbelforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751264
Sundmoen Næringsområde 6 Sundmoen Næringsområde 6 Fax: 32752008
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 812726862
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/28/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Drammen A
Utvikling:
Omsetning  
  
8.08%
Resultat  
  
114.09%
Egenkapital  
  
-0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 21.307.000 19.714.000 18.406.000 20.302.000 21.486.000
Resultat: 2.856.000 1.334.000 674.000 1.574.000 1.916.000
Egenkapital: 4.013.000 4.043.000 9.031.000 8.456.000 7.351.000
Regnskap for  Hokksund Møbelforretning AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 21.307.000 19.714.000 18.406.000 20.302.000 21.486.000
Driftskostnader -18.641.000 -18.513.000 -18.223.000 -18.882.000 -19.766.000
Driftsresultat 2.667.000 1.201.000 184.000 1.420.000 1.720.000
Finansinntekter 201.000 147.000 534.000 274.000 313.000
Finanskostnader -11.000 -14.000 -43.000 -121.000 -117.000
Finans 190.000 133.000 491.000 153.000 196.000
Resultat før skatt 2.856.000 1.334.000 674.000 1.574.000 1.916.000
Skattekostnad -787.000 -372.000 -100.000 -469.000 -530.000
Årsresultat 2.069.000 962.000 575.000 1.105.000 1.386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 616.000 627.000 687.000 451.000 596.000
Sum omløpsmidler 8.659.000 9.034.000 10.717.000 10.971.000 9.428.000
Sum eiendeler 9.275.000 9.661.000 11.404.000 11.422.000 10.024.000
Sum opptjent egenkapital 2.813.000 2.843.000 7.831.000 7.256.000 6.151.000
Sum egenkapital 4.013.000 4.043.000 9.031.000 8.456.000 7.351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 40.000 40.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.263.000 5.618.000 2.334.000 2.927.000 2.673.000
Sum gjeld og egenkapital 9.276.000 9.661.000 11.405.000 11.423.000 10.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.781.000 19.684.000 18.327.000 20.302.000 21.486.000
Andre inntekter 526.000 30.000 79.000 0 0
Driftsinntekter 21.307.000 19.714.000 18.406.000 20.302.000 21.486.000
Varekostnad -12.545.000 -12.175.000 -11.449.000 -12.373.000 -13.041.000
Lønninger -2.883.000 -3.029.000 -3.168.000 -2.923.000 -3.007.000
Avskrivning -53.000 -53.000 -51.000 -47.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.160.000 -3.256.000 -3.555.000 -3.539.000 -3.670.000
Driftskostnader -18.641.000 -18.513.000 -18.223.000 -18.882.000 -19.766.000
Driftsresultat 2.667.000 1.201.000 184.000 1.420.000 1.720.000
Finansinntekter 201.000 147.000 534.000 274.000 313.000
Finanskostnader -11.000 -14.000 -43.000 -121.000 -117.000
Finans 190.000 133.000 491.000 153.000 196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -2.950.000 0 0 0
Årsresultat 2.069.000 962.000 575.000 1.105.000 1.386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 22.000 30.000 59.000 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 243.000 254.000 307.000 41.000 89.000
Sum varige driftsmidler 243.000 254.000 307.000 41.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 351.000 351.000 351.000 351.000 451.000
Sum anleggsmidler 616.000 627.000 687.000 451.000 596.000
Varebeholdning 4.219.000 4.051.000 3.874.000 3.900.000 3.520.000
Kundefordringer 453.000 346.000 132.000 264.000 128.000
Andre fordringer 632.000 494.000 605.000 618.000 693.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.356.000 4.143.000 6.106.000 6.189.000 5.087.000
Sum omløpsmidler 8.659.000 9.034.000 10.717.000 10.971.000 9.428.000
Sum eiendeler 9.275.000 9.661.000 11.404.000 11.422.000 10.024.000
Sum opptjent egenkapital 2.813.000 2.843.000 7.831.000 7.256.000 6.151.000
Sum egenkapital 4.013.000 4.043.000 9.031.000 8.456.000 7.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 40.000 40.000 0
Leverandørgjeld 1.067.000 1.148.000 1.060.000 1.134.000 800.000
Betalbar skatt 788.000 364.000 70.000 472.000 531.000
Skyldig offentlige avgifter 511.000 372.000 495.000 442.000 493.000
Utbytte -2.100.000 -2.950.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 798.000 784.000 710.000 879.000 849.000
Sum kortsiktig gjeld 5.263.000 5.618.000 2.334.000 2.927.000 2.673.000
Sum gjeld og egenkapital 9.276.000 9.661.000 11.405.000 11.423.000 10.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.396.000 3.416.000 8.383.000 8.044.000 6.755.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 4.6 3.7 3.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 3.0 2.5 2.3
Soliditet 43.3 41.8 79.2 74.0 73.3
Resultatgrad 12.5 6.1 1.0 7.0 8.0
Rentedekningsgrad 260.7 96.3 16.7 14.0 17.4
Gjeldsgrad 1.3 1.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 30.9 14.0 6.3 14.8 20.3
Signatur
27.03.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.03.2013
PROKURA HVER FOR SEG
RUBEN AMUNDSEN
TORE AMUNDSEN
DAVID AMUNDSEN
ARILD JAN AMUNDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex