Holberg Bygg AS
Juridisk navn:  Holberg Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74089310
Gottåsvegen 6 Gottåsvegen 6 Fax: 74089311
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 983190472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.71%
Resultat  
  
-23.78%
Egenkapital  
  
6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.677.000 7.564.000 6.586.000 7.730.000 7.599.000
Resultat: 125.000 164.000 -161.000 140.000 143.000
Egenkapital: 1.097.000 1.027.000 924.000 1.047.000 950.000
Regnskap for  Holberg Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.677.000 7.564.000 6.586.000 7.730.000 7.599.000
Driftskostnader -8.549.000 -7.397.000 -6.746.000 -7.586.000 -7.462.000
Driftsresultat 128.000 167.000 -159.000 143.000 137.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -5.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -2.000 -4.000 6.000
Resultat før skatt 125.000 164.000 -161.000 140.000 143.000
Skattekostnad -30.000 -41.000 38.000 -43.000 -39.000
Årsresultat 95.000 123.000 -124.000 97.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 218.000 286.000 125.000 72.000
Sum omløpsmidler 2.790.000 2.027.000 2.051.000 2.813.000 2.658.000
Sum eiendeler 3.024.000 2.245.000 2.337.000 2.938.000 2.730.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 927.000 824.000 947.000 850.000
Sum egenkapital 1.097.000 1.027.000 924.000 1.047.000 950.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.927.000 1.219.000 1.414.000 1.891.000 1.779.000
Sum gjeld og egenkapital 3.024.000 2.246.000 2.338.000 2.938.000 2.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.677.000 7.564.000 6.586.000 7.730.000 7.599.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.677.000 7.564.000 6.586.000 7.730.000 7.599.000
Varekostnad -3.745.000 -2.769.000 -2.397.000 -2.960.000 -3.436.000
Lønninger -4.123.000 -3.968.000 -3.600.000 -4.049.000 -3.552.000
Avskrivning -71.000 -55.000 -57.000 -28.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -610.000 -605.000 -692.000 -549.000 -404.000
Driftskostnader -8.549.000 -7.397.000 -6.746.000 -7.586.000 -7.462.000
Driftsresultat 128.000 167.000 -159.000 143.000 137.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -5.000 -4.000
Finans -3.000 -3.000 -2.000 -4.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -25.000 -20.000 0 0 0
Årsresultat 95.000 123.000 -124.000 97.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 24.000 62.000 24.000 35.000
Fast eiendom 42.000 55.000 188.000 81.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 178.000 140.000 37.000 20.000 37.000
Sum varige driftsmidler 220.000 194.000 225.000 101.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 234.000 218.000 286.000 125.000 72.000
Varebeholdning 157.000 149.000 129.000 86.000 145.000
Kundefordringer 1.259.000 592.000 1.396.000 1.361.000 920.000
Andre fordringer 157.000 72.000 53.000 56.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.217.000 1.215.000 473.000 1.311.000 1.582.000
Sum omløpsmidler 2.790.000 2.027.000 2.051.000 2.813.000 2.658.000
Sum eiendeler 3.024.000 2.245.000 2.337.000 2.938.000 2.730.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 927.000 824.000 947.000 850.000
Sum egenkapital 1.097.000 1.027.000 924.000 1.047.000 950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 766.000 161.000 418.000 401.000 516.000
Betalbar skatt 21.000 3.000 0 32.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 521.000 432.000 481.000 543.000 459.000
Utbytte -25.000 -20.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 594.000 603.000 515.000 916.000 757.000
Sum kortsiktig gjeld 1.927.000 1.219.000 1.414.000 1.891.000 1.779.000
Sum gjeld og egenkapital 3.024.000 2.246.000 2.338.000 2.938.000 2.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 863.000 808.000 637.000 922.000 879.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5
Soliditet 36.3 45.7 39.5 35.6 34.8
Resultatgrad 1.5 2.2 -2.4 1.8 1.8
Rentedekningsgrad 3 41.8 28.8 36.8
Gjeldsgrad 1.8 1.2 1.5 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.3 7.5 -6.8 4.9 5.4
Signatur
30.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex