Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holdeplassen Bar AS
Juridisk navn:  Holdeplassen Bar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91595489
Postboks 68 Torggata 2 Fax:
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 996152847
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 10/14/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.72%
Resultat  
  
-472.41%
Egenkapital  
  
-70.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.640.000 5.197.000 4.903.000 4.364.000 4.146.000
Resultat: -324.000 87.000 -54.000 20.000 206.000
Egenkapital: 106.000 360.000 295.000 338.000 726.000
Regnskap for  Holdeplassen Bar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.640.000 5.197.000 4.903.000 4.364.000 4.146.000
Driftskostnader -4.961.000 -5.110.000 -4.957.000 -4.345.000 -3.941.000
Driftsresultat -321.000 88.000 -54.000 19.000 206.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Finans -3.000 -2.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -324.000 87.000 -54.000 20.000 206.000
Skattekostnad 70.000 -22.000 11.000 -8.000 -56.000
Årsresultat -254.000 64.000 -42.000 12.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 440.000 514.000 580.000 481.000 647.000
Sum omløpsmidler 204.000 366.000 373.000 325.000 509.000
Sum eiendeler 644.000 880.000 953.000 806.000 1.156.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 260.000 195.000 238.000 226.000
Sum egenkapital 106.000 360.000 295.000 338.000 726.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 539.000 520.000 657.000 468.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 880.000 952.000 806.000 1.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.640.000 5.197.000 4.833.000 4.344.000 4.146.000
Andre inntekter 0 0 70.000 20.000 0
Driftsinntekter 4.640.000 5.197.000 4.903.000 4.364.000 4.146.000
Varekostnad -1.413.000 -1.544.000 -1.451.000 -1.336.000 -1.324.000
Lønninger -1.841.000 -1.944.000 -1.925.000 -1.470.000 -1.220.000
Avskrivning -171.000 -168.000 -220.000 -222.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.536.000 -1.454.000 -1.361.000 -1.317.000 -1.184.000
Driftskostnader -4.961.000 -5.110.000 -4.957.000 -4.345.000 -3.941.000
Driftsresultat -321.000 88.000 -54.000 19.000 206.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Finans -3.000 -2.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -254.000 64.000 -42.000 12.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 24.000 45.000 34.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 345.000 490.000 535.000 155.000 260.000
Sum varige driftsmidler 345.000 490.000 535.000 448.000 630.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 440.000 514.000 580.000 481.000 647.000
Varebeholdning 55.000 85.000 94.000 90.000 66.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 281.000 278.000 235.000 442.000
Sum omløpsmidler 204.000 366.000 373.000 325.000 509.000
Sum eiendeler 644.000 880.000 953.000 806.000 1.156.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 260.000 195.000 238.000 226.000
Sum egenkapital 106.000 360.000 295.000 338.000 726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 111.000 54.000 284.000 80.000 46.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 24.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 218.000 159.000 187.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 246.000 214.000 177.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 520.000 657.000 468.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 880.000 952.000 806.000 1.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -335.000 -154.000 -284.000 -143.000 78.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.6 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.1
Soliditet 16.4 40.9 3 41.9 62.7
Resultatgrad -6.9 1.7 -1.1 0.4 5.0
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 5.1 1.4 2.2 1.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -49.8 1 -5.7 2.5 17.9
Signatur
31.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex