Holding 90 AS
Juridisk navn:  Holding 90 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73515481
Nedre Bakklandet 31 Nedre Bakklandet 31 Fax:
7014 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989085360
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.27%
Egenkapital  
  
-47.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 2.000 0 0 0
Resultat: -45.000 -44.000 1.146.000 -18.000 -60.000
Egenkapital: 651.000 1.251.000 1.460.000 2.714.000 2.732.000
Regnskap for  Holding 90 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 2.000 0 0 0
Driftskostnader -57.000 -66.000 -44.000 -19.000 -60.000
Driftsresultat -58.000 -63.000 -44.000 -18.000 -59.000
Finansinntekter 13.000 19.000 1.190.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 13.000 19.000 1.190.000 0 -1.000
Resultat før skatt -45.000 -44.000 1.146.000 -18.000 -60.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 -44.000 1.146.000 -18.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 2.713.000 2.713.000
Sum omløpsmidler 676.000 1.454.000 1.479.000 4.000 33.000
Sum eiendeler 689.000 1.467.000 1.492.000 2.717.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 1.221.000 1.430.000 2.084.000 2.102.000
Sum egenkapital 651.000 1.251.000 1.460.000 2.714.000 2.732.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 216.000 32.000 3.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 1.467.000 1.492.000 2.717.000 2.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 2.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -26.000 -3.000 9.000 -24.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -40.000 -41.000 -28.000 -36.000
Driftskostnader -57.000 -66.000 -44.000 -19.000 -60.000
Driftsresultat -58.000 -63.000 -44.000 -18.000 -59.000
Finansinntekter 13.000 19.000 1.190.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 13.000 19.000 1.190.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -165.000 0 0 0
Årsresultat -45.000 -44.000 1.146.000 -18.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 2.713.000 2.713.000
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 2.713.000 2.713.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 638.000 1.208.000 1.190.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 247.000 289.000 4.000 33.000
Sum omløpsmidler 676.000 1.454.000 1.479.000 4.000 33.000
Sum eiendeler 689.000 1.467.000 1.492.000 2.717.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital 621.000 1.221.000 1.430.000 2.084.000 2.102.000
Sum egenkapital 651.000 1.251.000 1.460.000 2.714.000 2.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte 0 -165.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 49.000 30.000 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 216.000 32.000 3.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 689.000 1.467.000 1.492.000 2.717.000 2.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 638.000 1.238.000 1.447.000 1.000 18.000
Likviditetsgrad 1 17.8 6.7 46.2 1.3 2.2
Likviditetsgrad 2 17.8 6.7 46.2 1.3 2.3
Soliditet 94.5 85.3 97.9 99.9 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -59.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.5 76.8 -0.7 -2.1
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex