Holding Bs As
Juridisk navn:  Holding Bs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Sildakongen Produksjon As Postboks 23 Husøyvegen 163C Fax:
4296 Åkrehamn 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 923320784
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2019 2
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 2.494.000
Egenkapital: 6.358.000
Regnskap for  Holding Bs As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 2.500.000
Finanskostnader 0
Finans 2.500.000
Resultat før skatt 2.494.000
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 2.496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.363.000
Sum omløpsmidler 2.514.000
Sum eiendeler 8.877.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 6.358.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.520.000
Sum gjeld og egenkapital 8.878.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 2.500.000
Finanskostnader 0
Finans 2.500.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -2.500.000
Årsresultat 2.496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.362.000
Sum anleggsmidler 6.363.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 2.514.000
Sum eiendeler 8.877.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 6.358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.520.000
Sum gjeld og egenkapital 8.878.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 71.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 28.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex