Holding Mur Og Flis As
Juridisk navn:  Holding Mur Og Flis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helge Neumanns Veg 6B Helge Neumanns Veg 6B Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 919415894
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 7/5/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 -30.000 -1.000
Egenkapital: 25.000 25.000 49.000
Regnskap for  Holding Mur Og Flis As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -30.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -30.000 -1.000
Finansinntekter 17.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 17.000 0 0
Resultat før skatt 0 -30.000 -1.000
Skattekostnad 0 7.000 3.000
Årsresultat 0 -24.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 70.000 33.000
Sum omløpsmidler 21.000 0 15.000
Sum eiendeler 91.000 70.000 48.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -22.000 2.000
Sum egenkapital 25.000 25.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 91.000 70.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -30.000 -1.000
Driftskostnader -17.000 -30.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -30.000 -1.000
Finansinntekter 17.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 17.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -24.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 10.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 30.000
Sum anleggsmidler 70.000 70.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 0 15.000
Sum omløpsmidler 21.000 0 15.000
Sum eiendeler 91.000 70.000 48.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -22.000 2.000
Sum egenkapital 25.000 25.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 66.000 44.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 91.000 70.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -45.000 -45.000 15.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0
Soliditet 27.5 35.7 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 1.8 0
Total kapitalrentabilitet 0 -42.9
Signatur
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex