Holding Nord As
Juridisk navn:  Holding Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 719 Stormyrveien 8 Fax:
8001 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 914597218
Aksjekapital: 144.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-72.7%
Egenkapital  
  
20.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 495.000 1.813.000 60.000 21.000 19.000
Egenkapital: 2.254.000 1.868.000 1.072.000 1.027.000 999.000
Regnskap for  Holding Nord As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -27.000 -27.000 -29.000 -31.000
Driftsresultat -14.000 -27.000 -27.000 -29.000 -31.000
Finansinntekter 511.000 1.840.000 87.000 50.000 51.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -1.000
Finans 509.000 1.840.000 87.000 50.000 50.000
Resultat før skatt 495.000 1.813.000 60.000 21.000 19.000
Skattekostnad -109.000 -417.000 -14.000 7.000 8.000
Årsresultat 386.000 1.396.000 45.000 28.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 960.000 960.000 960.000 974.000 968.000
Sum omløpsmidler 1.403.000 1.947.000 133.000 74.000 52.000
Sum eiendeler 2.363.000 2.907.000 1.093.000 1.048.000 1.020.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 896.000 100.000 55.000 27.000
Sum egenkapital 2.254.000 1.868.000 1.072.000 1.027.000 999.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 1.038.000 21.000 21.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 2.363.000 2.906.000 1.093.000 1.048.000 1.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -27.000 -27.000 -29.000 -31.000
Driftskostnader -14.000 -27.000 -27.000 -29.000 -31.000
Driftsresultat -14.000 -27.000 -27.000 -29.000 -31.000
Finansinntekter 511.000 1.840.000 87.000 50.000 51.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -1.000
Finans 509.000 1.840.000 87.000 50.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 0 0 0
Årsresultat 386.000 1.396.000 45.000 28.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 14.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Sum anleggsmidler 960.000 960.000 960.000 974.000 968.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 50.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 871.000 106.000 46.000 24.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.403.000 1.947.000 133.000 74.000 52.000
Sum eiendeler 2.363.000 2.907.000 1.093.000 1.048.000 1.020.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 896.000 100.000 55.000 27.000
Sum egenkapital 2.254.000 1.868.000 1.072.000 1.027.000 999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 109.000 417.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 1.038.000 21.000 21.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 2.363.000 2.906.000 1.093.000 1.048.000 1.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.294.000 909.000 112.000 53.000 31.000
Likviditetsgrad 1 12.9 1.9 6.3 3.5 2.5
Likviditetsgrad 2 12.9 1.9 6.3 3.5 2.5
Soliditet 95.4 64.3 98.1 9 97.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 20.0
Gjeldsgrad 0 0.6 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 62.4 5.5 2 2.0
Signatur
15.12.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex