Holdingselskapet Snarken AS
Juridisk navn:  Holdingselskapet Snarken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64955382
Sagastubben 136 Sagastubben 136 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 989247433
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Vekst Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-115.09%
Egenkapital  
  
-1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -40.000 265.000 162.000 286.000 405.000
Egenkapital: 2.200.000 2.238.000 2.088.000 1.995.000 1.906.000
Regnskap for  Holdingselskapet Snarken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -19.000 -36.000 -20.000 -23.000
Driftsresultat -29.000 -19.000 -36.000 -20.000 -23.000
Finansinntekter 5.000 284.000 198.000 306.000 428.000
Finanskostnader -17.000 0 0 0 0
Finans -12.000 284.000 198.000 306.000 428.000
Resultat før skatt -40.000 265.000 162.000 286.000 405.000
Skattekostnad 2.000 -5.000 -4.000 -8.000 -9.000
Årsresultat -39.000 259.000 158.000 278.000 396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.046.000 1.261.000 1.431.000 438.000 234.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 998.000 691.000 1.558.000 1.688.000
Sum eiendeler 2.219.000 2.259.000 2.122.000 1.996.000 1.922.000
Sum opptjent egenkapital 2.070.000 2.108.000 1.958.000 1.865.000 1.776.000
Sum egenkapital 2.200.000 2.238.000 2.088.000 1.995.000 1.906.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 1.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 19.000 32.000 0 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.219.000 2.259.000 2.121.000 1.997.000 1.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -19.000 -36.000 -20.000 -23.000
Driftskostnader -29.000 -19.000 -36.000 -20.000 -23.000
Driftsresultat -29.000 -19.000 -36.000 -20.000 -23.000
Finansinntekter 5.000 284.000 198.000 306.000 428.000
Finanskostnader -17.000 0 0 0 0
Finans -12.000 284.000 198.000 306.000 428.000
Konsernbidrag 0 -15.000 -15.000 -25.000 0
Utbytte 0 -95.000 -49.000 -165.000 0
Årsresultat -39.000 259.000 158.000 278.000 396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.046.000 1.261.000 1.431.000 438.000 234.000
Sum anleggsmidler 1.046.000 1.261.000 1.431.000 438.000 234.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 55.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.173.000 766.000 459.000 993.000 1.429.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 998.000 691.000 1.558.000 1.688.000
Sum eiendeler 2.219.000 2.259.000 2.122.000 1.996.000 1.922.000
Sum opptjent egenkapital 2.070.000 2.108.000 1.958.000 1.865.000 1.776.000
Sum egenkapital 2.200.000 2.238.000 2.088.000 1.995.000 1.906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 1.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 19.000 19.000 20.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 1.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 0 0 10.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -95.000 -49.000 -165.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 19.000 32.000 0 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.219.000 2.259.000 2.121.000 1.997.000 1.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.154.000 979.000 659.000 1.558.000 1.676.000
Likviditetsgrad 1 61.7 52.5 21.6 140.7
Likviditetsgrad 2 61.7 52.5 21.6 0.0 140.7
Soliditet 99.1 99.1 98.4 99.9 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 11.7 7.6 14.3 21.1
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex