Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holjo Invest AS
Juridisk navn:  Holjo Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67146407
Hoslebakken 5 Hoslebakken 5 Fax: 22981751
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 962933645
Aksjekapital: 102.800 NOK
Etableringsdato: 12/16/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.77%
Resultat  
  
-147.16%
Egenkapital  
  
-21.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 14.000 629.000 377.000 359.000 392.000
Resultat: -83.000 176.000 473.000 535.000 494.000
Egenkapital: 11.236.000 14.319.000 14.169.000 18.839.000 19.422.000
Regnskap for  Holjo Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 14.000 629.000 377.000 359.000 392.000
Driftskostnader -300.000 -663.000 -201.000 -430.000 -499.000
Driftsresultat -286.000 -34.000 177.000 -71.000 -107.000
Finansinntekter 206.000 211.000 383.000 606.000 615.000
Finanskostnader -3.000 0 -87.000 0 -13.000
Finans 203.000 211.000 296.000 606.000 602.000
Resultat før skatt -83.000 176.000 473.000 535.000 494.000
Skattekostnad 0 -26.000 -119.000 -118.000 -191.000
Årsresultat -83.000 150.000 354.000 417.000 303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.793.000 1.251.000 241.000 3.387.000 3.407.000
Sum omløpsmidler 7.549.000 13.187.000 14.240.000 15.613.000 16.346.000
Sum eiendeler 11.342.000 14.438.000 14.481.000 19.000.000 19.753.000
Sum opptjent egenkapital 10.350.000 13.434.000 13.283.000 17.642.000 18.225.000
Sum egenkapital 11.236.000 14.319.000 14.169.000 18.839.000 19.422.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 119.000 313.000 161.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 11.341.000 14.438.000 14.481.000 19.000.000 19.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 629.000 377.000 359.000 392.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 629.000 377.000 359.000 392.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -115.000 -76.000 -121.000 -120.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -541.000 -125.000 -130.000 -379.000
Driftskostnader -300.000 -663.000 -201.000 -430.000 -499.000
Driftsresultat -286.000 -34.000 177.000 -71.000 -107.000
Finansinntekter 206.000 211.000 383.000 606.000 615.000
Finanskostnader -3.000 0 -87.000 0 -13.000
Finans 203.000 211.000 296.000 606.000 602.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 150.000 354.000 417.000 303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.793.000 1.251.000 241.000 3.387.000 3.407.000
Sum anleggsmidler 3.793.000 1.251.000 241.000 3.387.000 3.407.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 288.000 177.000 163.000 145.000
Andre fordringer 122.000 32.000 677.000 458.000 356.000
Sum investeringer 502.000 502.000 502.000 606.000 606.000
Kasse, bank 6.925.000 12.366.000 12.885.000 14.386.000 15.239.000
Sum omløpsmidler 7.549.000 13.187.000 14.240.000 15.613.000 16.346.000
Sum eiendeler 11.342.000 14.438.000 14.481.000 19.000.000 19.753.000
Sum opptjent egenkapital 10.350.000 13.434.000 13.283.000 17.642.000 18.225.000
Sum egenkapital 11.236.000 14.319.000 14.169.000 18.839.000 19.422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 5.000 3.000 22.000 13.000
Betalbar skatt 0 26.000 119.000 118.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 0 29.000 110.000 20.000 126.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 59.000 81.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 119.000 313.000 161.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 11.341.000 14.438.000 14.481.000 19.000.000 19.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.443.000 13.068.000 13.927.000 15.452.000 16.016.000
Likviditetsgrad 1 71.2 110.8 45.5 97.0 49.5
Likviditetsgrad 2 71.2 110.8 45.5 97.0 49.6
Soliditet 99.1 99.2 97.8 99.2 98.3
Resultatgrad -2042.9 -5.4 46.9 -19.8 -27.3
Rentedekningsgrad -95.3 6.4 39.1
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 1.2 3.9 2.8 2.6
Signatur
03.08.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
03.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex