Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holm AS
Juridisk navn:  Holm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38326010
Svegeskogen 5 Svegeskogen 5 Fax: 38326011
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 951365084
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.36%
Resultat  
  
4257.14%
Egenkapital  
  
14.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 51.976.000 53.785.000 46.894.000 65.321.000 71.695.000
Resultat: 2.135.000 49.000 1.471.000 1.498.000 3.027.000
Egenkapital: 5.227.000 4.562.000 4.486.000 3.809.000 3.119.000
Regnskap for  Holm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 51.976.000 53.785.000 46.894.000 65.321.000 71.695.000
Driftskostnader -49.734.000 -53.603.000 -45.321.000 -63.718.000 -68.692.000
Driftsresultat 2.242.000 182.000 1.572.000 1.604.000 3.003.000
Finansinntekter 60.000 58.000 99.000 62.000 97.000
Finanskostnader -168.000 -191.000 -200.000 -167.000 -73.000
Finans -108.000 -133.000 -101.000 -105.000 24.000
Resultat før skatt 2.135.000 49.000 1.471.000 1.498.000 3.027.000
Skattekostnad -470.000 27.000 -294.000 -307.000 -701.000
Årsresultat 1.665.000 76.000 1.177.000 1.190.000 2.326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.870.000 6.802.000 6.557.000 6.587.000 4.361.000
Sum omløpsmidler 12.363.000 13.101.000 12.610.000 17.541.000 19.801.000
Sum eiendeler 17.233.000 19.903.000 19.167.000 24.128.000 24.162.000
Sum opptjent egenkapital 5.107.000 4.442.000 4.366.000 3.689.000 2.999.000
Sum egenkapital 5.227.000 4.562.000 4.486.000 3.809.000 3.119.000
Sum langsiktig gjeld 2.336.000 4.801.000 5.556.000 6.142.000 3.677.000
Sum kortsiktig gjeld 9.670.000 10.539.000 9.125.000 14.176.000 17.365.000
Sum gjeld og egenkapital 17.233.000 19.902.000 19.167.000 24.127.000 24.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.928.000 53.785.000 46.834.000 65.321.000 71.420.000
Andre inntekter 49.000 0 60.000 0 275.000
Driftsinntekter 51.976.000 53.785.000 46.894.000 65.321.000 71.695.000
Varekostnad -28.890.000 -35.323.000 -26.225.000 -41.122.000 -45.310.000
Lønninger -16.746.000 -14.800.000 -15.616.000 -18.418.000 -19.244.000
Avskrivning -336.000 -417.000 -453.000 -483.000 -405.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.762.000 -3.063.000 -3.027.000 -3.695.000 -3.733.000
Driftskostnader -49.734.000 -53.603.000 -45.321.000 -63.718.000 -68.692.000
Driftsresultat 2.242.000 182.000 1.572.000 1.604.000 3.003.000
Finansinntekter 60.000 58.000 99.000 62.000 97.000
Finanskostnader -168.000 -191.000 -200.000 -167.000 -73.000
Finans -108.000 -133.000 -101.000 -105.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -500.000 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 1.665.000 76.000 1.177.000 1.190.000 2.326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.750.000 2.750.000 2.750.000 275.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.020.000 1.202.000 957.000 987.000 1.236.000
Sum varige driftsmidler 1.020.000 3.952.000 3.707.000 3.737.000 1.511.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000
Sum anleggsmidler 4.870.000 6.802.000 6.557.000 6.587.000 4.361.000
Varebeholdning 506.000 467.000 437.000 337.000 415.000
Kundefordringer 6.624.000 7.678.000 5.850.000 5.148.000 9.473.000
Andre fordringer 651.000 717.000 537.000 520.000 250.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.582.000 4.240.000 5.786.000 11.536.000 9.662.000
Sum omløpsmidler 12.363.000 13.101.000 12.610.000 17.541.000 19.801.000
Sum eiendeler 17.233.000 19.903.000 19.167.000 24.128.000 24.162.000
Sum opptjent egenkapital 5.107.000 4.442.000 4.366.000 3.689.000 2.999.000
Sum egenkapital 5.227.000 4.562.000 4.486.000 3.809.000 3.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.033.000 974.000 1.362.000 1.664.000 1.454.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 2.336.000 4.801.000 5.556.000 6.142.000 3.677.000
Leverandørgjeld 2.631.000 6.012.000 3.301.000 6.361.000 5.361.000
Betalbar skatt 411.000 361.000 596.000 172.000 547.000
Skyldig offentlige avgifter 1.855.000 1.461.000 1.832.000 3.004.000 2.258.000
Utbytte -1.000.000 0 -500.000 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.773.000 2.705.000 2.895.000 3.140.000 5.699.000
Sum kortsiktig gjeld 9.670.000 10.539.000 9.125.000 14.176.000 17.365.000
Sum gjeld og egenkapital 17.233.000 19.902.000 19.167.000 24.127.000 24.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.693.000 2.562.000 3.485.000 3.365.000 2.436.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.4 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
Soliditet 30.3 22.9 23.4 15.8 12.9
Resultatgrad 4.3 0.3 3.4 2.5 4.2
Rentedekningsgrad 13.3 1 7.9 9.6 42.5
Gjeldsgrad 2.3 3.4 3.3 5.3 6.7
Total kapitalrentabilitet 13.4 1.2 8.7 6.9 12.8
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex