Holmedal Finans As
Juridisk navn:  Holmedal Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 c/o Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 889228962
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Bremnes Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
101.92%
Egenkapital  
  
-1.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 415.000 -21.630.000 274.000 491.000 7.037.000
Egenkapital: 58.763.000 59.939.000 61.054.000 62.984.000 65.077.000
Regnskap for  Holmedal Finans As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -86.000 -41.000 -45.000 -50.000
Driftsresultat -43.000 -86.000 -41.000 -45.000 -50.000
Finansinntekter 462.000 471.000 331.000 551.000 7.131.000
Finanskostnader -4.000 -22.015.000 -16.000 -14.000 -44.000
Finans 458.000 -21.544.000 315.000 537.000 7.087.000
Resultat før skatt 415.000 -21.630.000 274.000 491.000 7.037.000
Skattekostnad -91.000 -87.000 -204.000 16.000 -137.000
Årsresultat 324.000 -21.717.000 70.000 507.000 6.900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.519.000 61.510.000 64.209.000 66.452.000 66.360.000
Sum omløpsmidler 27.000 47.000 229.000 602.000 3.501.000
Sum eiendeler 59.546.000 61.557.000 64.438.000 67.054.000 69.861.000
Sum opptjent egenkapital 0 -3.366.000 19.351.000 21.282.000 23.375.000
Sum egenkapital 58.763.000 59.939.000 61.054.000 62.984.000 65.077.000
Sum langsiktig gjeld 669.000 836.000 1.004.000 1.171.000 1.354.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 782.000 2.380.000 2.898.000 3.429.000
Sum gjeld og egenkapital 59.545.000 61.557.000 64.438.000 67.054.000 69.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -86.000 -41.000 -45.000 -50.000
Driftskostnader -43.000 -86.000 -41.000 -45.000 -50.000
Driftsresultat -43.000 -86.000 -41.000 -45.000 -50.000
Finansinntekter 462.000 471.000 331.000 551.000 7.131.000
Finanskostnader -4.000 -22.015.000 -16.000 -14.000 -44.000
Finans 458.000 -21.544.000 315.000 537.000 7.087.000
Konsernbidrag -1.500.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -2.000.000 -2.600.000 -3.300.000
Årsresultat 324.000 -21.717.000 70.000 507.000 6.900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 59.519.000 61.510.000 64.209.000 66.452.000 66.360.000
Sum anleggsmidler 59.519.000 61.510.000 64.209.000 66.452.000 66.360.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 17.000 17.000 165.000 3.501.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 31.000 213.000 437.000 0
Sum omløpsmidler 27.000 47.000 229.000 602.000 3.501.000
Sum eiendeler 59.546.000 61.557.000 64.438.000 67.054.000 69.861.000
Sum opptjent egenkapital 0 -3.366.000 19.351.000 21.282.000 23.375.000
Sum egenkapital 58.763.000 59.939.000 61.054.000 62.984.000 65.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 669.000 836.000 1.004.000 1.171.000 1.354.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 1.000
Betalbar skatt 91.000 0 66.000 0 121.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -2.000.000 -2.600.000 -3.300.000
Annen kortsiktig gjeld 22.000 782.000 2.314.000 895.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 782.000 2.380.000 2.898.000 3.429.000
Sum gjeld og egenkapital 59.545.000 61.557.000 64.438.000 67.054.000 69.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 -735.000 -2.151.000 -2.296.000 72.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.2 1.1
Soliditet 98.7 97.4 94.7 93.9 93.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -10.8 - -2.6 -3.2 160.9
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.6 0.5 0.8 10.1
Signatur
30.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex