Holmedal Invest As
Juridisk navn:  Holmedal Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91711745
c/o Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 c/o Are Holmedal Bjørndalsbrotet 155 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989225464
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/8/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Bremnes Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
659.23%
Egenkapital  
  
3.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 110.000 0 0 0 34.000
Resultat: 3.743.000 493.000 13.017.000 3.184.000 38.866.000
Egenkapital: 89.776.000 86.735.000 87.835.000 81.216.000 91.988.000
Regnskap for  Holmedal Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 110.000 0 0 0 34.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.349.000 -1.586.000 -947.000 -1.002.000
Driftsresultat -993.000 -1.349.000 -1.587.000 -948.000 -967.000
Finansinntekter 5.686.000 3.036.000 24.404.000 5.357.000 40.786.000
Finanskostnader -950.000 -1.194.000 -9.799.000 -1.225.000 -954.000
Finans 4.736.000 1.842.000 14.605.000 4.132.000 39.832.000
Resultat før skatt 3.743.000 493.000 13.017.000 3.184.000 38.866.000
Skattekostnad -502.000 -593.000 102.000 144.000 309.000
Årsresultat 3.241.000 -100.000 13.119.000 3.329.000 39.175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.507.000 34.566.000 37.526.000 41.745.000 47.655.000
Sum omløpsmidler 87.083.000 86.121.000 105.131.000 101.321.000 98.523.000
Sum eiendeler 121.590.000 120.687.000 142.657.000 143.066.000 146.178.000
Sum opptjent egenkapital 88.376.000 85.335.000 86.435.000 79.816.000 90.588.000
Sum egenkapital 89.776.000 86.735.000 87.835.000 81.216.000 91.988.000
Sum langsiktig gjeld 31.162.000 33.006.000 47.309.000 49.512.000 49.350.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 946.000 7.512.000 12.339.000 4.840.000
Sum gjeld og egenkapital 121.590.000 120.687.000 142.656.000 143.067.000 146.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 0 0 0 19.000
Andre inntekter 0 0 0 0 15.000
Driftsinntekter 110.000 0 0 0 34.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -593.000 -582.000 -546.000 -548.000 -567.000
Avskrivning -68.000 -79.000 -59.000 -15.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -688.000 -981.000 -384.000 -431.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.349.000 -1.586.000 -947.000 -1.002.000
Driftsresultat -993.000 -1.349.000 -1.587.000 -948.000 -967.000
Finansinntekter 5.686.000 3.036.000 24.404.000 5.357.000 40.786.000
Finanskostnader -950.000 -1.194.000 -9.799.000 -1.225.000 -954.000
Finans 4.736.000 1.842.000 14.605.000 4.132.000 39.832.000
Konsernbidrag -200.000 -1.000.000 -6.500.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -14.100.000 -4.300.000
Årsresultat 3.241.000 -100.000 13.119.000 3.329.000 39.175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 208.000 251.000 799.000 603.000 459.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 83.000 162.000 39.000 12.000
Sum varige driftsmidler 32.000 83.000 162.000 39.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.266.000 34.232.000 36.564.000 41.103.000 47.184.000
Sum anleggsmidler 34.507.000 34.566.000 37.526.000 41.745.000 47.655.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 5.000 0 19.000
Andre fordringer 84.000 486.000 122.000 7.802.000 655.000
Sum investeringer 76.222.000 71.101.000 78.716.000 82.802.000 76.752.000
Kasse, bank 10.777.000 14.535.000 26.289.000 10.718.000 21.097.000
Sum omløpsmidler 87.083.000 86.121.000 105.131.000 101.321.000 98.523.000
Sum eiendeler 121.590.000 120.687.000 142.657.000 143.066.000 146.178.000
Sum opptjent egenkapital 88.376.000 85.335.000 86.435.000 79.816.000 90.588.000
Sum egenkapital 89.776.000 86.735.000 87.835.000 81.216.000 91.988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.162.000 33.006.000 47.309.000 49.512.000 49.350.000
Leverandørgjeld 0 9.000 9.000 14.000 30.000
Betalbar skatt 460.000 44.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 17.000 39.000 45.000 37.000
Utbytte 0 0 0 -14.100.000 -4.300.000
Annen kortsiktig gjeld 160.000 876.000 7.465.000 679.000 473.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 946.000 7.512.000 12.339.000 4.840.000
Sum gjeld og egenkapital 121.590.000 120.687.000 142.656.000 143.067.000 146.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.431.000 85.175.000 97.619.000 88.982.000 93.683.000
Likviditetsgrad 1 133.6 9 1 8.2 20.4
Likviditetsgrad 2 133.6 9 1 8.2 20.4
Soliditet 73.8 71.9 61.6 56.8 62.9
Resultatgrad -902.7 -2844.1
Rentedekningsgrad -1.1 -0.2 -0.8 41.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.9 1.4 1 3.1 27.2
Signatur
11.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex