Holmen Legesenter As
Juridisk navn:  Holmen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95909060
Nedre Holmegate 30 Nedre Holmegate 30 Fax:
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 919360232
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/27/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
4.58%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.229.000 5.000.000 2.565.000
Resultat: 0 -13.000 45.000
Egenkapital: 73.000 74.000 84.000
Regnskap for  Holmen Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.229.000 5.000.000 2.565.000
Driftskostnader -5.229.000 -5.014.000 -2.520.000
Driftsresultat 0 -13.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 0 -13.000 45.000
Skattekostnad -1.000 3.000 -11.000
Årsresultat -1.000 -10.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 113.000 45.000
Sum omløpsmidler 485.000 489.000 1.086.000
Sum eiendeler 572.000 602.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 24.000 34.000
Sum egenkapital 73.000 74.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 498.000 528.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 571.000 602.000 1.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.229.000 5.000.000 2.565.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.229.000 5.000.000 2.565.000
Varekostnad -3.000 -4.000 -2.000
Lønninger -2.732.000 -2.572.000 -1.036.000
Avskrivning -25.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.469.000 -2.425.000 -1.482.000
Driftskostnader -5.229.000 -5.014.000 -2.520.000
Driftsresultat 0 -13.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 -10.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 112.000 45.000
Sum varige driftsmidler 87.000 112.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 113.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 17.000 288.000 404.000
Andre fordringer 25.000 4.000 301.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 442.000 198.000 381.000
Sum omløpsmidler 485.000 489.000 1.086.000
Sum eiendeler 572.000 602.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 24.000 34.000
Sum egenkapital 73.000 74.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000
Leverandørgjeld 146.000 191.000 381.000
Betalbar skatt 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 119.000 110.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 215.000 218.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 498.000 528.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 571.000 602.000 1.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 -39.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1
Soliditet 12.8 12.3 7.4
Resultatgrad 0 -0.3 1.8
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 6.8 7.1 12.5
Total kapitalrentabilitet 0 -2.2 4.1
Signatur
02.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex