Holmen Slipp AS
Juridisk navn:  Holmen Slipp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66845004
Postboks 43 Fekjan 80 Fax: 66980534
1378 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 971100451
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/8/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ecit Traconet As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
25.42%
Egenkapital  
  
29.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.396.000 9.192.000 9.083.000 8.735.000 7.825.000
Resultat: 1.737.000 1.385.000 1.409.000 1.532.000 975.000
Egenkapital: 2.643.000 2.039.000 1.727.000 1.413.000 1.022.000
Regnskap for  Holmen Slipp AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.396.000 9.192.000 9.083.000 8.735.000 7.825.000
Driftskostnader -7.695.000 -7.840.000 -7.696.000 -7.220.000 -6.877.000
Driftsresultat 1.701.000 1.351.000 1.386.000 1.515.000 948.000
Finansinntekter 40.000 39.000 26.000 23.000 33.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -7.000 -6.000
Finans 35.000 34.000 22.000 16.000 27.000
Resultat før skatt 1.737.000 1.385.000 1.409.000 1.532.000 975.000
Skattekostnad -382.000 -324.000 -344.000 -390.000 -274.000
Årsresultat 1.354.000 1.062.000 1.064.000 1.141.000 701.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 261.000 346.000 438.000 245.000 314.000
Sum omløpsmidler 8.519.000 6.796.000 5.677.000 5.597.000 4.194.000
Sum eiendeler 8.780.000 7.142.000 6.115.000 5.842.000 4.508.000
Sum opptjent egenkapital 2.543.000 1.939.000 1.627.000 1.313.000 922.000
Sum egenkapital 2.643.000 2.039.000 1.727.000 1.413.000 1.022.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.137.000 5.103.000 4.387.000 4.429.000 3.486.000
Sum gjeld og egenkapital 8.780.000 7.142.000 6.114.000 5.842.000 4.508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.396.000 9.192.000 9.083.000 8.735.000 7.825.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.396.000 9.192.000 9.083.000 8.735.000 7.825.000
Varekostnad -465.000 -707.000 -819.000 -812.000 -485.000
Lønninger -4.575.000 -4.593.000 -4.266.000 -3.523.000 -3.618.000
Avskrivning -83.000 -91.000 -54.000 -36.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.572.000 -2.449.000 -2.557.000 -2.849.000 -2.710.000
Driftskostnader -7.695.000 -7.840.000 -7.696.000 -7.220.000 -6.877.000
Driftsresultat 1.701.000 1.351.000 1.386.000 1.515.000 948.000
Finansinntekter 40.000 39.000 26.000 23.000 33.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -4.000 -7.000 -6.000
Finans 35.000 34.000 22.000 16.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -400.000
Årsresultat 1.354.000 1.062.000 1.064.000 1.141.000 701.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 52.000 54.000 71.000 79.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 157.000 222.000 296.000 55.000 74.000
Driftsløsøre 54.000 71.000 89.000 106.000 124.000
Sum varige driftsmidler 211.000 293.000 384.000 162.000 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 13.000 38.000
Sum anleggsmidler 261.000 346.000 438.000 245.000 314.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 253.000 285.000 244.000 232.000 446.000
Andre fordringer 85.000 285.000 217.000 286.000 301.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.520.000 4.186.000 2.860.000 3.117.000 1.811.000
Sum omløpsmidler 8.519.000 6.796.000 5.677.000 5.597.000 4.194.000
Sum eiendeler 8.780.000 7.142.000 6.115.000 5.842.000 4.508.000
Sum opptjent egenkapital 2.543.000 1.939.000 1.627.000 1.313.000 922.000
Sum egenkapital 2.643.000 2.039.000 1.727.000 1.413.000 1.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 750.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 119.000 204.000 99.000 257.000 120.000
Betalbar skatt 380.000 323.000 327.000 382.000 252.000
Skyldig offentlige avgifter 1.079.000 868.000 659.000 631.000 428.000
Utbytte -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 3.058.000 2.959.000 2.552.000 2.409.000 2.286.000
Sum kortsiktig gjeld 6.137.000 5.103.000 4.387.000 4.429.000 3.486.000
Sum gjeld og egenkapital 8.780.000 7.142.000 6.114.000 5.842.000 4.508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.382.000 1.693.000 1.290.000 1.168.000 708.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 30.1 28.5 28.2 24.2 22.7
Resultatgrad 18.1 14.7 15.3 17.3 12.1
Rentedekningsgrad 340.2 270.2 346.5 216.4 163.5
Gjeldsgrad 2.3 2.5 2.5 3.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 19.8 19.5 23.1 26.3 21.8
Signatur
18.09.2013
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex