Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holmens Auto As
Juridisk navn:  Holmens Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69232060
Postboks 54 Fax: 69261086
1581 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Østfold Rygge
Org.nr: 961798825
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 6/25/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.47%
Resultat  
  
64.94%
Egenkapital  
  
34.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.908.000 17.391.000 17.282.000 15.358.000 14.605.000
Resultat: 2.865.000 1.737.000 1.690.000 1.370.000 1.151.000
Egenkapital: 3.432.000 2.551.000 3.931.000 3.169.000 2.671.000
Regnskap for  Holmens Auto As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.908.000 17.391.000 17.282.000 15.358.000 14.605.000
Driftskostnader -21.088.000 -15.695.000 -15.641.000 -14.037.000 -13.510.000
Driftsresultat 2.819.000 1.696.000 1.641.000 1.321.000 1.094.000
Finansinntekter 54.000 48.000 56.000 58.000 64.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -9.000 -8.000
Finans 45.000 40.000 48.000 49.000 56.000
Resultat før skatt 2.865.000 1.737.000 1.690.000 1.370.000 1.151.000
Skattekostnad -659.000 -416.000 -428.000 -373.000 -311.000
Årsresultat 2.206.000 1.320.000 1.262.000 997.000 840.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 343.000 472.000 576.000 555.000
Sum omløpsmidler 7.772.000 5.344.000 6.671.000 5.437.000 4.651.000
Sum eiendeler 8.052.000 5.687.000 7.143.000 6.013.000 5.206.000
Sum opptjent egenkapital 3.332.000 2.451.000 3.831.000 3.069.000 2.571.000
Sum egenkapital 3.432.000 2.551.000 3.931.000 3.169.000 2.671.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 12.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.612.000 3.123.000 3.212.000 2.844.000 2.535.000
Sum gjeld og egenkapital 8.052.000 5.686.000 7.143.000 6.013.000 5.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.908.000 17.391.000 17.271.000 15.350.000 14.605.000
Andre inntekter 0 0 11.000 8.000 0
Driftsinntekter 23.908.000 17.391.000 17.282.000 15.358.000 14.605.000
Varekostnad -11.321.000 -6.644.000 -6.371.000 -5.487.000 -5.731.000
Lønninger -6.694.000 -6.419.000 -6.542.000 -5.985.000 -5.515.000
Avskrivning -96.000 -98.000 -122.000 -117.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.977.000 -2.534.000 -2.606.000 -2.448.000 -2.160.000
Driftskostnader -21.088.000 -15.695.000 -15.641.000 -14.037.000 -13.510.000
Driftsresultat 2.819.000 1.696.000 1.641.000 1.321.000 1.094.000
Finansinntekter 54.000 48.000 56.000 58.000 64.000
Finanskostnader -9.000 -8.000 -8.000 -9.000 -8.000
Finans 45.000 40.000 48.000 49.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 -800.000 -500.000 -500.000 -400.000
Årsresultat 2.206.000 1.320.000 1.262.000 997.000 840.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 31.000 31.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 55.000 45.000 70.000 85.000 119.000
Driftsløsøre 224.000 297.000 371.000 460.000 397.000
Sum varige driftsmidler 280.000 343.000 440.000 545.000 515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 280.000 343.000 472.000 576.000 555.000
Varebeholdning 1.291.000 1.327.000 1.259.000 1.093.000 992.000
Kundefordringer 4.538.000 2.263.000 2.783.000 1.891.000 1.765.000
Andre fordringer 102.000 134.000 109.000 140.000 263.000
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kasse, bank 1.838.000 1.616.000 2.517.000 2.309.000 1.627.000
Sum omløpsmidler 7.772.000 5.344.000 6.671.000 5.437.000 4.651.000
Sum eiendeler 8.052.000 5.687.000 7.143.000 6.013.000 5.206.000
Sum opptjent egenkapital 3.332.000 2.451.000 3.831.000 3.069.000 2.571.000
Sum egenkapital 3.432.000 2.551.000 3.931.000 3.169.000 2.671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 12.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.056.000 473.000 553.000 417.000 421.000
Betalbar skatt 663.000 373.000 428.000 364.000 313.000
Skyldig offentlige avgifter 1.111.000 802.000 1.099.000 995.000 680.000
Utbytte -1.100.000 -800.000 -500.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 682.000 675.000 633.000 569.000 722.000
Sum kortsiktig gjeld 4.612.000 3.123.000 3.212.000 2.844.000 2.535.000
Sum gjeld og egenkapital 8.052.000 5.686.000 7.143.000 6.013.000 5.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.160.000 2.221.000 3.459.000 2.593.000 2.116.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 2.1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.7 1.6 1.5
Soliditet 42.6 44.9 5 52.7 51.3
Resultatgrad 11.8 9.8 9.5 8.6 7.5
Rentedekningsgrad 313.2 2 205.1 153.2 144.8
Gjeldsgrad 1.3 1.2 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 35.7 30.7 23.8 22.9 22.2
Signatur
26.02.2016
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HOLMEN TORHILD KRISTINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex