Holsen Invest AS
Juridisk navn:  Holsen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Amtmann Leths Gate 20 Amtmann Leths Gate 20 Fax:
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 985194939
Aksjekapital: 156.500 NOK
Etableringsdato: 12/5/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-284.42%
Egenkapital  
  
31.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -142.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Egenkapital: 2.232.000 1.693.000 1.616.000 1.887.000 1.882.000
Regnskap for  Holsen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -69.000 89.000 -260.000 30.000 313.000
Finans -69.000 89.000 -260.000 31.000 316.000
Resultat før skatt -142.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.599.000 1.386.000 1.184.000 1.500.000 1.577.000
Sum omløpsmidler 640.000 306.000 491.000 447.000 425.000
Sum eiendeler 2.239.000 1.692.000 1.675.000 1.947.000 2.002.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -838.000 -915.000 -644.000 -649.000
Sum egenkapital 2.232.000 1.693.000 1.616.000 1.887.000 1.882.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 59.000 59.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000 1.693.000 1.675.000 1.946.000 2.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Driftskostnader -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Driftsresultat -73.000 -13.000 -11.000 -26.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -69.000 89.000 -260.000 30.000 313.000
Finans -69.000 89.000 -260.000 31.000 316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 77.000 -271.000 5.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Sum varige driftsmidler 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.389.000 1.177.000 975.000 1.290.000 1.367.000
Sum anleggsmidler 1.599.000 1.386.000 1.184.000 1.500.000 1.577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 412.000 55.000 0 29.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 251.000 491.000 418.000 401.000
Sum omløpsmidler 640.000 306.000 491.000 447.000 425.000
Sum eiendeler 2.239.000 1.692.000 1.675.000 1.947.000 2.002.000
Sum opptjent egenkapital -299.000 -838.000 -915.000 -644.000 -649.000
Sum egenkapital 2.232.000 1.693.000 1.616.000 1.887.000 1.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 59.000 59.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 59.000 59.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000 1.693.000 1.675.000 1.946.000 2.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 640.000 306.000 432.000 388.000 306.000
Likviditetsgrad 1 8.3 7.6 3.6
Likviditetsgrad 2 0 0 8.3 7.6 3.6
Soliditet 99.7 1 96.5 9 94.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 0.1 0.9 0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.3 -0.8 -0.7 -1.3 -1.4
Signatur
05.09.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex