Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holteberg Holding AS
Juridisk navn:  Holteberg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69827665
Kragevikveien 274 Kragevikveien 274 Fax: 69827664
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 976469801
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/23/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: krageviken as
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Degernes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-135.6%
Egenkapital  
  
-61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 70.000 0 1.547.000 0 0
Resultat: -978.000 2.747.000 -679.000 -5.614.000 -646.000
Egenkapital: 791.000 2.028.000 1.549.000 3.137.000 9.308.000
Regnskap for  Holteberg Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 70.000 0 1.547.000 0 0
Driftskostnader -2.676.000 -2.531.000 -379.000 -18.000 -156.000
Driftsresultat -2.606.000 -2.531.000 1.168.000 -18.000 -156.000
Finansinntekter 2.388.000 5.899.000 248.000 -4.995.000 137.000
Finanskostnader -761.000 -620.000 -2.094.000 -602.000 -627.000
Finans 1.627.000 5.279.000 -1.846.000 -5.597.000 -490.000
Resultat før skatt -978.000 2.747.000 -679.000 -5.614.000 -646.000
Skattekostnad -259.000 -556.000 -910.000 16.000 174.000
Årsresultat -1.237.000 2.191.000 -1.589.000 -5.598.000 -472.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.908.000 12.039.000 12.500.000 14.317.000 18.615.000
Sum omløpsmidler 3.476.000 8.919.000 5.603.000 3.374.000 3.810.000
Sum eiendeler 15.384.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000 22.425.000
Sum opptjent egenkapital -1.209.000 28.000 -451.000 1.137.000 7.308.000
Sum egenkapital 791.000 2.028.000 1.549.000 3.137.000 9.308.000
Sum langsiktig gjeld 10.802.000 11.606.000 12.093.000 12.470.000 12.375.000
Sum kortsiktig gjeld 3.792.000 7.324.000 4.461.000 2.084.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 15.385.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000 22.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 1.547.000 0 0
Driftsinntekter 70.000 0 1.547.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 0 0 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.674.000 -2.531.000 -379.000 -18.000 -47.000
Driftskostnader -2.676.000 -2.531.000 -379.000 -18.000 -156.000
Driftsresultat -2.606.000 -2.531.000 1.168.000 -18.000 -156.000
Finansinntekter 2.388.000 5.899.000 248.000 -4.995.000 137.000
Finanskostnader -761.000 -620.000 -2.094.000 -602.000 -627.000
Finans 1.627.000 5.279.000 -1.846.000 -5.597.000 -490.000
Konsernbidrag 0 -1.712.000 0 -572.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.237.000 2.191.000 -1.589.000 -5.598.000 -472.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 763.000 1.022.000 1.578.000 1.874.000 1.858.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 98.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.047.000 11.017.000 10.922.000 12.443.000 16.756.000
Sum anleggsmidler 11.908.000 12.039.000 12.500.000 14.317.000 18.615.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.471.000 8.914.000 5.589.000 3.354.000 2.982.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 14.000 20.000 828.000
Sum omløpsmidler 3.476.000 8.919.000 5.603.000 3.374.000 3.810.000
Sum eiendeler 15.384.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000 22.425.000
Sum opptjent egenkapital -1.209.000 28.000 -451.000 1.137.000 7.308.000
Sum egenkapital 791.000 2.028.000 1.549.000 3.137.000 9.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.802.000 11.606.000 12.093.000 12.470.000 12.375.000
Leverandørgjeld 2.000 0 26.000 13.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.790.000 7.324.000 4.436.000 2.071.000 718.000
Sum kortsiktig gjeld 3.792.000 7.324.000 4.461.000 2.084.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 15.385.000 20.958.000 18.103.000 17.691.000 22.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -316.000 1.595.000 1.142.000 1.290.000 3.069.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.3 1.6 5.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.3 1.7 5.2
Soliditet 5.1 9.7 8.6 17.7 41.5
Resultatgrad -3722.9 75.5
Rentedekningsgrad -3.4 -4.1 0.6 -8.3 0.0
Gjeldsgrad 18.5 9.3 10.7 4.6 1.4
Total kapitalrentabilitet -1.4 16.1 7.8 -28.3 -0.1
Signatur
26.04.2017
STYRETSLEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex