Holter-Sørensen & Co As
Juridisk navn:  Holter-Sørensen & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22834950
Postboks 1319 Vika Haakon VIIs gate 1 Fax: 22838865
0112 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930876631
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/15/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-91.73%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.644.000 68.261.000 1.327.000 35.689.000 -1.964.000
Egenkapital: 151.286.000 151.641.000 94.380.000 99.174.000 75.486.000
Regnskap for  Holter-Sørensen & Co As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.117.000 -3.107.000 -2.908.000 -2.710.000 -2.643.000
Driftsresultat -3.117.000 -3.107.000 -2.908.000 -2.710.000 -2.643.000
Finansinntekter 8.886.000 72.061.000 7.284.000 38.434.000 1.680.000
Finanskostnader -126.000 -693.000 -3.049.000 -37.000 -1.001.000
Finans 8.760.000 71.368.000 4.235.000 38.397.000 679.000
Resultat før skatt 5.644.000 68.261.000 1.327.000 35.689.000 -1.964.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.644.000 68.261.000 1.327.000 35.689.000 -1.964.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.187.000 66.408.000 50.710.000 53.264.000 58.916.000
Sum omløpsmidler 65.992.000 103.519.000 56.397.000 58.376.000 23.046.000
Sum eiendeler 164.179.000 169.927.000 107.107.000 111.640.000 81.962.000
Sum opptjent egenkapital 151.086.000 151.441.000 94.180.000 98.974.000 75.286.000
Sum egenkapital 151.286.000 151.641.000 94.380.000 99.174.000 75.486.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.894.000 18.285.000 12.727.000 12.466.000 6.476.000
Sum gjeld og egenkapital 164.180.000 169.926.000 107.107.000 111.640.000 81.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.565.000 -2.511.000 -2.391.000 -2.152.000 -2.074.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -552.000 -596.000 -517.000 -558.000 -569.000
Driftskostnader -3.117.000 -3.107.000 -2.908.000 -2.710.000 -2.643.000
Driftsresultat -3.117.000 -3.107.000 -2.908.000 -2.710.000 -2.643.000
Finansinntekter 8.886.000 72.061.000 7.284.000 38.434.000 1.680.000
Finanskostnader -126.000 -693.000 -3.049.000 -37.000 -1.001.000
Finans 8.760.000 71.368.000 4.235.000 38.397.000 679.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -11.000.000 -6.121.000 -6.000.000 0
Årsresultat 5.644.000 68.261.000 1.327.000 35.689.000 -1.964.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 98.187.000 66.408.000 50.710.000 53.264.000 58.916.000
Sum anleggsmidler 98.187.000 66.408.000 50.710.000 53.264.000 58.916.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 73.000 160.000 1.388.000 0 331.000
Sum investeringer 9.505.000 8.916.000 9.100.000 9.836.000 8.935.000
Kasse, bank 56.414.000 94.442.000 45.910.000 48.540.000 13.780.000
Sum omløpsmidler 65.992.000 103.519.000 56.397.000 58.376.000 23.046.000
Sum eiendeler 164.179.000 169.927.000 107.107.000 111.640.000 81.962.000
Sum opptjent egenkapital 151.086.000 151.441.000 94.180.000 98.974.000 75.286.000
Sum egenkapital 151.286.000 151.641.000 94.380.000 99.174.000 75.486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 0 3.000 12.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 212.000 230.000 171.000 110.000
Utbytte -6.000.000 -11.000.000 -6.121.000 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.615.000 7.073.000 6.494.000 6.283.000 6.358.000
Sum kortsiktig gjeld 12.894.000 18.285.000 12.727.000 12.466.000 6.476.000
Sum gjeld og egenkapital 164.180.000 169.926.000 107.107.000 111.640.000 81.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.098.000 85.234.000 43.670.000 45.910.000 16.570.000
Likviditetsgrad 1 5.1 5.7 4.4 4.7 3.6
Likviditetsgrad 2 5.1 5.7 4.4 4.7 3.6
Soliditet 92.1 89.2 88.1 88.8 92.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -24.7 -4.5 -73.2 -1.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 40.6 4.1 3 -1.2
Signatur
14.03.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex