Holtet Motorsport AS
Juridisk navn:  Holtet Motorsport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97154300
Fax:
3536 Noresund 3536 Noresund
Fylke: Kommune:
Viken Krødsherad
Org.nr: 992694793
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4.26%
Egenkapital  
  
83.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 150.000 0
Resultat: -147.000 -141.000 -196.000 -45.000 -434.000
Egenkapital: -206.000 -1.248.000 -1.106.000 -911.000 -866.000
Regnskap for  Holtet Motorsport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 150.000 0
Driftskostnader -147.000 -141.000 -196.000 -195.000 -433.000
Driftsresultat -147.000 -141.000 -196.000 -45.000 -434.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -147.000 -141.000 -196.000 -45.000 -434.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -147.000 -141.000 -196.000 -45.000 -434.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 0 130.000 315.000 500.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 62.000 73.000 140.000 0
Sum eiendeler 1.040.000 62.000 203.000 455.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -1.424.000 -1.282.000 -1.087.000 -1.042.000
Sum egenkapital -206.000 -1.248.000 -1.106.000 -911.000 -866.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.246.000 1.309.000 1.309.000 1.366.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 61.000 203.000 455.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 150.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 150.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -14.000 -130.000 -185.000 -185.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -237.000
Andre driftskostnader -133.000 -11.000 -11.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -147.000 -141.000 -196.000 -195.000 -433.000
Driftsresultat -147.000 -141.000 -196.000 -45.000 -434.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -147.000 -141.000 -196.000 -45.000 -434.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 0 130.000 315.000 500.000
Sum varige driftsmidler 36.000 0 130.000 315.000 500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 0 130.000 315.000 500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 62.000 73.000 140.000 0
Sum omløpsmidler 1.004.000 62.000 73.000 140.000 0
Sum eiendeler 1.040.000 62.000 203.000 455.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -1.424.000 -1.282.000 -1.087.000 -1.042.000
Sum egenkapital -206.000 -1.248.000 -1.106.000 -911.000 -866.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.232.000 1.309.000 1.309.000 1.366.000 1.366.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.246.000 1.309.000 1.309.000 1.366.000 1.366.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 61.000 203.000 455.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -242.000 -1.247.000 -1.236.000 -1.226.000 -1.366.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -19.8 -2045.9 -544.8 -200.2 -173.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.5 -1.6
Total kapitalrentabilitet -14.1 -231.1 -96.6 -9.9 -86.8
Signatur
30.05.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex