Home Run Consulting As
Juridisk navn:  Home Run Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vidsjåvegen 15 Vidsjåvegen 15 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 998346169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/18/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Safegruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.49%
Resultat  
  
27.28%
Egenkapital  
  
27.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.430.000 5.616.000 4.595.000 4.561.000 3.498.000
Resultat: 3.788.000 2.976.000 2.273.000 2.041.000 1.030.000
Egenkapital: 3.017.000 2.362.000 1.837.000 1.588.000 850.000
Regnskap for  Home Run Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.430.000 5.616.000 4.595.000 4.561.000 3.498.000
Driftskostnader -2.799.000 -2.641.000 -2.323.000 -2.521.000 -2.469.000
Driftsresultat 3.631.000 2.975.000 2.272.000 2.041.000 1.028.000
Finansinntekter 157.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 157.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 3.788.000 2.976.000 2.273.000 2.041.000 1.030.000
Skattekostnad -873.000 -717.000 -574.000 -554.000 -281.000
Årsresultat 2.915.000 2.260.000 1.699.000 1.488.000 749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 540.000 550.000 212.000 211.000 231.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 3.084.000 2.704.000 2.445.000 1.453.000
Sum eiendeler 4.595.000 3.634.000 2.916.000 2.656.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 2.926.000 2.271.000 1.747.000 1.498.000 760.000
Sum egenkapital 3.017.000 2.362.000 1.837.000 1.588.000 850.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.578.000 1.272.000 1.079.000 1.068.000 833.000
Sum gjeld og egenkapital 4.596.000 3.634.000 2.917.000 2.657.000 1.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.430.000 5.616.000 4.595.000 4.561.000 3.498.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.430.000 5.616.000 4.595.000 4.561.000 3.498.000
Varekostnad -230.000 -151.000 -105.000 -157.000 -101.000
Lønninger -1.907.000 -1.752.000 -1.585.000 -1.589.000 -1.616.000
Avskrivning -5.000 0 0 -16.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -657.000 -738.000 -633.000 -759.000 -732.000
Driftskostnader -2.799.000 -2.641.000 -2.323.000 -2.521.000 -2.469.000
Driftsresultat 3.631.000 2.975.000 2.272.000 2.041.000 1.028.000
Finansinntekter 157.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 157.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.915.000 2.260.000 1.699.000 1.488.000 749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 0 0 0 16.000
Sum varige driftsmidler 22.000 0 0 0 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 519.000 550.000 212.000 211.000 211.000
Sum anleggsmidler 540.000 550.000 212.000 211.000 231.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.406.000 1.020.000 951.000 484.000 562.000
Andre fordringer 12.000 14.000 30.000 30.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.637.000 2.049.000 1.724.000 1.930.000 812.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 3.084.000 2.704.000 2.445.000 1.453.000
Sum eiendeler 4.595.000 3.634.000 2.916.000 2.656.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 2.926.000 2.271.000 1.747.000 1.498.000 760.000
Sum egenkapital 3.017.000 2.362.000 1.837.000 1.588.000 850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 10.000 8.000 12.000 8.000
Betalbar skatt 873.000 717.000 574.000 550.000 284.000
Skyldig offentlige avgifter 511.000 413.000 371.000 349.000 362.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 133.000 126.000 157.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 1.578.000 1.272.000 1.079.000 1.068.000 833.000
Sum gjeld og egenkapital 4.596.000 3.634.000 2.917.000 2.657.000 1.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.477.000 1.812.000 1.625.000 1.377.000 620.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.4 2.5 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2.6 2.4 2.5 2.3 1.8
Soliditet 65.6 6 6 59.8 50.5
Resultatgrad 56.5 5 49.4 44.7 29.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 82.4 81.9 77.9 76.9 61.2
Signatur
09.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex