Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hongyan As
Juridisk navn:  Hongyan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Malenevegen 19 Malenevegen 19 Fax:
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 918635157
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-670%
Egenkapital  
  
-352.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 34.000 0
Resultat: -77.000 -10.000
Egenkapital: -43.000 17.000
Regnskap for  Hongyan As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 34.000 0
Driftskostnader -111.000 -10.000
Driftsresultat -77.000 -10.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -77.000 -10.000
Skattekostnad 17.000 2.000
Årsresultat -60.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 2.000
Sum omløpsmidler 28.000 17.000
Sum eiendeler 47.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -14.000
Sum egenkapital -43.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 34.000 0
Varekostnad 0 -2.000
Lønninger -104.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000
Driftskostnader -111.000 -10.000
Driftsresultat -77.000 -10.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -60.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 2.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -2.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 17.000
Sum omløpsmidler 28.000 17.000
Sum eiendeler 47.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -14.000
Sum egenkapital -43.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 62.000 2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 15.000
Likviditetsgrad 1 0.3 8.5
Likviditetsgrad 2 0.3 8.5
Soliditet -91.5 89.5
Resultatgrad -226.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -163.8 -52.6
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex