Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Honningblomsterogbier As
Juridisk navn:  Honningblomsterogbier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pålerudvegen 550 Pålerudvegen 550 Fax:
2114 Disenå 2114 Disenå
Fylke: Kommune:
Hedmark Sør-odal
Org.nr: 918755829
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning Solør As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
65.57%
Egenkapital  
  
-56.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -21.000 -61.000
Egenkapital: -58.000 -37.000
Regnskap for  Honningblomsterogbier As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -21.000 -62.000
Driftsresultat -21.000 -61.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -21.000 -61.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -21.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 6.000
Sum eiendeler 3.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -61.000
Sum egenkapital -58.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 -3.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -59.000
Driftskostnader -21.000 -62.000
Driftsresultat -21.000 -61.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -21.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.000 6.000
Sum eiendeler 3.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -88.000 -61.000
Sum egenkapital -58.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1
Soliditet -1933.3 -616.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.2
Total kapitalrentabilitet - -1016.7
Signatur
10.04.2017
Prokurister
10.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex