Hope Drift As
Juridisk navn:  Hope Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Litlåsvegen 21 Litlåsvegen 21 Fax:
5955 Lindås 5955 Lindås
Fylke: Kommune:
Hordaland Lindås
Org.nr: 920857337
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Hagel As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.000.000
Resultat: 964.000
Egenkapital: 766.000
Regnskap for  Hope Drift As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.000.000
Driftskostnader -36.000
Driftsresultat 964.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 964.000
Skattekostnad -219.000
Årsresultat 746.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 490.000
Sum omløpsmidler 834.000
Sum eiendeler 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 746.000
Sum egenkapital 766.000
Sum langsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.000.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -26.000
Driftskostnader -36.000
Driftsresultat 964.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 746.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 490.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 490.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 781.000
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 44.000
Sum omløpsmidler 834.000
Sum eiendeler 1.324.000
Sum opptjent egenkapital 746.000
Sum egenkapital 766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 20.000
Leverandørgjeld 18.000
Betalbar skatt 199.000
Skyldig offentlige avgifter 121.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000
Sum kortsiktig gjeld 538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 57.9
Resultatgrad 96.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 72.8
Signatur
16.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex