Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hordalaks As
Juridisk navn:  Hordalaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget 1 Alfabygget 1 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920675646
Aksjekapital: 9.297.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/4/2018 5
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 10.000
Resultat: -2.021.000
Egenkapital: 88.281.000
Regnskap for  Hordalaks As
Resultat 2018
Driftsinntekter 10.000
Driftskostnader -1.597.000
Driftsresultat -1.587.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -438.000
Finans -434.000
Resultat før skatt -2.021.000
Skattekostnad 5.000
Årsresultat -2.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.805.000
Sum omløpsmidler 7.852.000
Sum eiendeler 129.657.000
Sum opptjent egenkapital -2.016.000
Sum egenkapital 88.281.000
Sum langsiktig gjeld 40.938.000
Sum kortsiktig gjeld 439.000
Sum gjeld og egenkapital 129.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 10.000
Varekostnad -10.000
Lønninger -1.369.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -218.000
Driftskostnader -1.597.000
Driftsresultat -1.587.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -438.000
Finans -434.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 5.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 121.800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 121.805.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 49.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 7.803.000
Sum omløpsmidler 7.852.000
Sum eiendeler 129.657.000
Sum opptjent egenkapital -2.016.000
Sum egenkapital 88.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 40.938.000
Leverandørgjeld 145.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 166.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000
Sum kortsiktig gjeld 439.000
Sum gjeld og egenkapital 129.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.413.000
Likviditetsgrad 1 17.9
Likviditetsgrad 2 17.9
Soliditet 68.1
Resultatgrad -
Rentedekningsgrad -3.6
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.2
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex