Hordalaks As
Juridisk navn:  Hordalaks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget 1 Alfabygget 1 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920675646
Aksjekapital: 9.297.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/4/2018 5
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20%
Resultat  
  
-170.16%
Egenkapital  
  
-6.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 12.000 10.000
Resultat: -5.460.000 -2.021.000
Egenkapital: 82.859.000 88.281.000
Regnskap for  Hordalaks As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 12.000 10.000
Driftskostnader -637.000 -1.597.000
Driftsresultat -625.000 -1.587.000
Finansinntekter 2.000 4.000
Finanskostnader -4.837.000 -438.000
Finans -4.835.000 -434.000
Resultat før skatt -5.460.000 -2.021.000
Skattekostnad 38.000 5.000
Årsresultat -5.421.000 -2.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.300.000 121.805.000
Sum omløpsmidler 1.492.000 7.852.000
Sum eiendeler 125.792.000 129.657.000
Sum opptjent egenkapital -7.438.000 -2.016.000
Sum egenkapital 82.859.000 88.281.000
Sum langsiktig gjeld 41.180.000 40.938.000
Sum kortsiktig gjeld 1.752.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 125.791.000 129.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 10.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 12.000 10.000
Varekostnad -12.000 -10.000
Lønninger 0 -1.369.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -625.000 -218.000
Driftskostnader -637.000 -1.597.000
Driftsresultat -625.000 -1.587.000
Finansinntekter 2.000 4.000
Finanskostnader -4.837.000 -438.000
Finans -4.835.000 -434.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.421.000 -2.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 124.256.000 121.800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 124.300.000 121.805.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 271.000 49.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.221.000 7.803.000
Sum omløpsmidler 1.492.000 7.852.000
Sum eiendeler 125.792.000 129.657.000
Sum opptjent egenkapital -7.438.000 -2.016.000
Sum egenkapital 82.859.000 88.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.180.000 40.938.000
Leverandørgjeld 594.000 145.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 455.000 166.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 703.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 1.752.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 125.791.000 129.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -260.000 7.413.000
Likviditetsgrad 1 0.9 17.9
Likviditetsgrad 2 0.9 17.9
Soliditet 65.9 68.1
Resultatgrad -5208.3 -
Rentedekningsgrad -0.1 -3.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.5 -1.2
Signatur
07.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex