Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hordasmia AS
Juridisk navn:  Hordasmia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56350428
Isdalstøbakken 22 Isdalstøbakken 22 Fax: 56352045
5916 Isdalstø 5916 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 912804100
Aksjekapital: 171.431 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.71%
Resultat  
  
34.82%
Egenkapital  
  
-59.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.933.000 2.050.000 2.423.000 4.093.000 60.000
Resultat: -234.000 -359.000 14.000 -316.000 -6.000
Egenkapital: -629.000 -394.000 -35.000 -48.000 268.000
Regnskap for  Hordasmia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.933.000 2.050.000 2.423.000 4.093.000 60.000
Driftskostnader -2.168.000 -2.410.000 -2.411.000 -4.380.000 -66.000
Driftsresultat -234.000 -360.000 13.000 -288.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -29.000 0
Finans -1.000 0 1.000 -28.000 0
Resultat før skatt -234.000 -359.000 14.000 -316.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -234.000 -359.000 14.000 -316.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 38.000 203.000 257.000 330.000
Sum omløpsmidler 1.124.000 2.113.000 2.227.000 2.472.000 2.000
Sum eiendeler 1.142.000 2.151.000 2.430.000 2.729.000 332.000
Sum opptjent egenkapital -800.000 -565.000 -206.000 -220.000 96.000
Sum egenkapital -629.000 -394.000 -35.000 -48.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.757.000 2.546.000 2.465.000 2.777.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 1.141.000 2.152.000 2.430.000 2.728.000 331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.933.000 2.050.000 2.423.000 4.093.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 60.000
Driftsinntekter 1.933.000 2.050.000 2.423.000 4.093.000 60.000
Varekostnad -774.000 -663.000 -163.000 -361.000 0
Lønninger -156.000 -324.000 -873.000 -2.245.000 0
Avskrivning -8.000 -66.000 -58.000 -102.000 -53.000
Nedskrivning 0 -111.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.230.000 -1.246.000 -1.317.000 -1.672.000 -13.000
Driftskostnader -2.168.000 -2.410.000 -2.411.000 -4.380.000 -66.000
Driftsresultat -234.000 -360.000 13.000 -288.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -29.000 0
Finans -1.000 0 1.000 -28.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -234.000 -359.000 14.000 -316.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 169.000 227.000 285.000
Sum Immatrielle midler 0 0 169.000 227.000 285.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 18.000 0 0 44.000
Sum varige driftsmidler 9.000 18.000 0 0 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 21.000 34.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 18.000 38.000 203.000 257.000 330.000
Varebeholdning 16.000 0 0 0 0
Kundefordringer 719.000 1.730.000 1.865.000 1.900.000 2.000
Andre fordringer 12.000 13.000 29.000 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 376.000 371.000 333.000 546.000 0
Sum omløpsmidler 1.124.000 2.113.000 2.227.000 2.472.000 2.000
Sum eiendeler 1.142.000 2.151.000 2.430.000 2.729.000 332.000
Sum opptjent egenkapital -800.000 -565.000 -206.000 -220.000 96.000
Sum egenkapital -629.000 -394.000 -35.000 -48.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 67.000 5.000 5.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 1.399.000 1.392.000 1.398.000 1.406.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 265.000 129.000 440.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 883.000 932.000 931.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 1.757.000 2.546.000 2.465.000 2.777.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 1.141.000 2.152.000 2.430.000 2.728.000 331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -633.000 -433.000 -238.000 -305.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.9 0.9 0.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.9 0.9 0.1
Soliditet -55.1 -18.3 -1.4 -1.8 80.7
Resultatgrad -12.1 -17.6 0.5 -10.0
Rentedekningsgrad -9.9
Gjeldsgrad -2.8 -6.5 -70.4 -57.9 0.2
Total kapitalrentabilitet -20.4 -16.7 0.6 -10.5 -1.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
KALLHOVDE SIGMUND OVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex