Horvei Kommunikasjon As
Juridisk navn:  Horvei Kommunikasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bankveien 7A Bankveien 7A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 914111587
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statement As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.34%
Resultat  
  
-83.72%
Egenkapital  
  
1.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 476.000 887.000 940.000 182.000
Resultat: 7.000 43.000 208.000 50.000
Egenkapital: 245.000 242.000 211.000 59.000
Regnskap for  Horvei Kommunikasjon As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 476.000 887.000 940.000 182.000
Driftskostnader -460.000 -843.000 -731.000 -133.000
Driftsresultat 17.000 43.000 208.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0 0
Finans -10.000 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 43.000 208.000 50.000
Skattekostnad -4.000 -12.000 -57.000 -11.000
Årsresultat 3.000 31.000 151.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 273.000 280.000 273.000 0
Sum omløpsmidler 160.000 225.000 296.000 385.000
Sum eiendeler 433.000 505.000 569.000 385.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 212.000 181.000 29.000
Sum egenkapital 245.000 242.000 211.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 188.000 263.000 358.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 505.000 569.000 385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 476.000 887.000 940.000 182.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 476.000 887.000 940.000 182.000
Varekostnad 0 -59.000 -5.000 0
Lønninger -315.000 -594.000 -565.000 -91.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -190.000 -161.000 -42.000
Driftskostnader -460.000 -843.000 -731.000 -133.000
Driftsresultat 17.000 43.000 208.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0 0
Finans -10.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 31.000 151.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 273.000 280.000 273.000 0
Sum anleggsmidler 273.000 280.000 273.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 75.000 85.000 56.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 150.000 211.000 330.000
Sum omløpsmidler 160.000 225.000 296.000 385.000
Sum eiendeler 433.000 505.000 569.000 385.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 212.000 181.000 29.000
Sum egenkapital 245.000 242.000 211.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 5.000 6.000 0
Betalbar skatt 4.000 12.000 57.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 63.000 91.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 182.000 203.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 263.000 358.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 505.000 569.000 385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -38.000 -62.000 59.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.2
Soliditet 56.6 47.9 37.1 15.3
Resultatgrad 3.6 4.8 22.1 27.5
Rentedekningsgrad 1.7
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.7 5.5
Total kapitalrentabilitet 3.9 8.5 36.6 13.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex