Hosle Elektro As
Juridisk navn:  Hosle Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsfaret 3 Åsfaret 3 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918589406
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/24/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ljungren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.65%
Resultat  
  
-61.54%
Egenkapital  
  
-37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 586.000 810.000 832.000
Resultat: -21.000 -13.000 49.000
Egenkapital: 35.000 56.000 68.000
Regnskap for  Hosle Elektro As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 586.000 810.000 832.000
Driftskostnader -615.000 -814.000 -782.000
Driftsresultat -29.000 -5.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 8.000 -8.000 0
Finans 8.000 -8.000 0
Resultat før skatt -21.000 -13.000 49.000
Skattekostnad 0 1.000 -10.000
Årsresultat -21.000 -12.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 165.000 233.000 255.000
Sum eiendeler 165.000 233.000 255.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 26.000 38.000
Sum egenkapital 35.000 56.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 176.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 232.000 255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 586.000 810.000 832.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 586.000 810.000 832.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -568.000 -757.000 -708.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -57.000 -74.000
Driftskostnader -615.000 -814.000 -782.000
Driftsresultat -29.000 -5.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 8.000 -8.000 0
Finans 8.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -12.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 99.000 87.000 109.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 146.000 146.000
Sum omløpsmidler 165.000 233.000 255.000
Sum eiendeler 165.000 233.000 255.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 26.000 38.000
Sum egenkapital 35.000 56.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 5.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 102.000 86.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 73.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 176.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 232.000 255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 57.000 69.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4
Soliditet 21.2 24.1 26.7
Resultatgrad -4.9 -0.6 5.9
Rentedekningsgrad 3.6 -0.6
Gjeldsgrad 3.7 3.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -17.6 -2.2 19.2
Signatur
21.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
OLSEN ØYVIND
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex