Hoslebakken Invest Holding As
Juridisk navn:  Hoslebakken Invest Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97569597
Hoslebakken 41 Hoslebakken 41 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913646215
Aksjekapital: 68.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Registrert Revisor Bjørn A Halle As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.14%
Resultat  
  
-10.85%
Egenkapital  
  
9.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.566.000 2.734.000 2.792.000 3.145.000 3.666.000
Resultat: 1.693.000 1.899.000 1.452.000 2.277.000 2.925.000
Egenkapital: 2.632.000 2.398.000 11.446.000 11.352.000 10.664.000
Regnskap for  Hoslebakken Invest Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.566.000 2.734.000 2.792.000 3.145.000 3.666.000
Driftskostnader -899.000 -885.000 -1.367.000 -921.000 -939.000
Driftsresultat 1.668.000 1.850.000 1.426.000 2.224.000 2.727.000
Finansinntekter 25.000 50.000 26.000 54.000 200.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 25.000 50.000 26.000 52.000 198.000
Resultat før skatt 1.693.000 1.899.000 1.452.000 2.277.000 2.925.000
Skattekostnad -458.000 -447.000 -358.000 -588.000 -798.000
Årsresultat 1.234.000 1.452.000 1.093.000 1.689.000 2.127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 237.000 302.000
Sum omløpsmidler 4.388.000 6.255.000 13.208.000 13.235.000 16.230.000
Sum eiendeler 4.388.000 6.255.000 13.211.000 13.472.000 16.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.574.000 2.340.000 11.388.000 11.294.000 10.606.000
Sum egenkapital 2.632.000 2.398.000 11.446.000 11.352.000 10.664.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.756.000 3.857.000 1.766.000 2.109.000 5.853.000
Sum gjeld og egenkapital 4.388.000 6.255.000 13.212.000 13.472.000 16.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.566.000 2.734.000 2.792.000 3.145.000 3.666.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.566.000 2.734.000 2.792.000 3.145.000 3.666.000
Varekostnad -11.000 0 0 0 0
Lønninger -738.000 -739.000 -674.000 -613.000 -666.000
Avskrivning 0 0 0 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -146.000 -693.000 -243.000 -208.000
Driftskostnader -899.000 -885.000 -1.367.000 -921.000 -939.000
Driftsresultat 1.668.000 1.850.000 1.426.000 2.224.000 2.727.000
Finansinntekter 25.000 50.000 26.000 54.000 200.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 25.000 50.000 26.000 52.000 198.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -10.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.550.000
Årsresultat 1.234.000 1.452.000 1.093.000 1.689.000 2.127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 237.000 302.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 237.000 302.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 237.000 302.000
Varebeholdning 0 0 0 61.000 0
Kundefordringer 311.000 419.000 1.071.000 578.000 400.000
Andre fordringer 0 194.000 140.000 51.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.077.000 5.642.000 11.997.000 12.544.000 15.829.000
Sum omløpsmidler 4.388.000 6.255.000 13.208.000 13.235.000 16.230.000
Sum eiendeler 4.388.000 6.255.000 13.211.000 13.472.000 16.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.574.000 2.340.000 11.388.000 11.294.000 10.606.000
Sum egenkapital 2.632.000 2.398.000 11.446.000 11.352.000 10.664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 381.000 444.000 372.000 593.000 800.000
Skyldig offentlige avgifter 255.000 199.000 214.000 331.000 296.000
Utbytte -1.000.000 -10.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.550.000
Annen kortsiktig gjeld 119.000 114.000 179.000 184.000 3.707.000
Sum kortsiktig gjeld 1.756.000 3.857.000 1.766.000 2.109.000 5.853.000
Sum gjeld og egenkapital 4.388.000 6.255.000 13.212.000 13.472.000 16.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.632.000 2.398.000 11.442.000 11.126.000 10.377.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.6 7.5 6.3 2.8
Likviditetsgrad 2 2.5 1.6 7.5 6.2 2.8
Soliditet 6 38.3 86.6 84.3 64.5
Resultatgrad 6 67.7 51.1 70.7 74.4
Rentedekningsgrad 1 1463.5
Gjeldsgrad 0.7 1.6 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 38.6 30.4 1 16.9 17.7
Signatur
15.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex