Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hospiceforum Norge
Juridisk navn:  Hospiceforum Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40120220
Grønlandsleiret 31 Grønlandsleiret 31 Fax:
0190 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992583711
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/10/2008
Foretakstype: FLI
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
94.72%
Resultat  
  
263.64%
Egenkapital  
  
209.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 849.000 436.000 326.000 77.000 216.000
Resultat: 450.000 -275.000 7.000 -122.000 -15.000
Egenkapital: 235.000 -215.000 59.000 52.000 174.000
Regnskap for  Hospiceforum Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 849.000 436.000 326.000 77.000 216.000
Driftskostnader -399.000 -711.000 -318.000 -199.000 -230.000
Driftsresultat 450.000 -275.000 7.000 -122.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 450.000 -275.000 7.000 -122.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 450.000 -275.000 7.000 -122.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 235.000 61.000 59.000 52.000 174.000
Sum eiendeler 235.000 61.000 59.000 52.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 -215.000 59.000 52.000 174.000
Sum egenkapital 235.000 -215.000 59.000 52.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 234.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 43.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 235.000 62.000 59.000 52.000 174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 849.000 436.000 326.000 77.000 216.000
Driftsinntekter 849.000 436.000 326.000 77.000 216.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -347.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -364.000 -318.000 -199.000 -230.000
Driftskostnader -399.000 -711.000 -318.000 -199.000 -230.000
Driftsresultat 450.000 -275.000 7.000 -122.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 450.000 -275.000 7.000 -122.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 235.000 61.000 59.000 52.000 174.000
Sum omløpsmidler 235.000 61.000 59.000 52.000 174.000
Sum eiendeler 235.000 61.000 59.000 52.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 -215.000 59.000 52.000 174.000
Sum egenkapital 235.000 -215.000 59.000 52.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 234.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 22.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 21.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 43.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 235.000 62.000 59.000 52.000 174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 235.000 18.000 59.000 52.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0 1.4 0 0.0 0.0
Soliditet 1 -346.8 1 100.0 100.0
Resultatgrad 5 -63.1 2.1 -158.4 -6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 -1.3 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 191.5 -443.5 11.9 -234.6 -8.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex