Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hot Holding AS
Juridisk navn:  Hot Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62487083
Piperudstien 24 Piperudstien 24 Fax:
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Alvdal
Org.nr: 989127888
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-5.17%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 55.000 58.000 604.000 520.000 531.000
Egenkapital: 11.074.000 11.031.000 10.987.000 10.398.000 9.883.000
Regnskap for  Hot Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat -24.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Finansinntekter 79.000 80.000 624.000 540.000 550.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 79.000 80.000 624.000 540.000 550.000
Resultat før skatt 55.000 58.000 604.000 520.000 531.000
Skattekostnad -12.000 -14.000 -15.000 -5.000 -8.000
Årsresultat 43.000 44.000 589.000 515.000 523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.595.000 8.941.000 9.277.000 7.023.000 7.025.000
Sum omløpsmidler 2.491.000 2.104.000 1.724.000 3.378.000 2.858.000
Sum eiendeler 11.086.000 11.045.000 11.001.000 10.401.000 9.883.000
Sum opptjent egenkapital 10.166.000 10.123.000 10.079.000 9.490.000 8.975.000
Sum egenkapital 11.074.000 11.031.000 10.987.000 10.398.000 9.883.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 14.000 15.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 11.086.000 11.045.000 11.002.000 10.401.000 9.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Driftskostnader -24.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat -24.000 -22.000 -21.000 -20.000 -19.000
Finansinntekter 79.000 80.000 624.000 540.000 550.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 79.000 80.000 624.000 540.000 550.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 44.000 589.000 515.000 523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.595.000 8.941.000 9.277.000 7.023.000 7.023.000
Sum anleggsmidler 8.595.000 8.941.000 9.277.000 7.023.000 7.025.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 15.000 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.980.000 1.589.000 1.207.000 3.378.000 2.858.000
Sum omløpsmidler 2.491.000 2.104.000 1.724.000 3.378.000 2.858.000
Sum eiendeler 11.086.000 11.045.000 11.001.000 10.401.000 9.883.000
Sum opptjent egenkapital 10.166.000 10.123.000 10.079.000 9.490.000 8.975.000
Sum egenkapital 11.074.000 11.031.000 10.987.000 10.398.000 9.883.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 12.000 14.000 15.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 14.000 15.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 11.086.000 11.045.000 11.002.000 10.401.000 9.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.479.000 2.090.000 1.709.000 3.375.000 2.858.000
Likviditetsgrad 1 207.6 150.3 114.9 1
Likviditetsgrad 2 207.6 150.3 114.9 1 0.0
Soliditet 99.9 99.9 99.9 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 5.5 5 5.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex