Hotel Express International AS
Juridisk navn:  Hotel Express International AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38070177
Postboks 409 Skippergata 1 Fax: 38070742
4664 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 953133032
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/31/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Value Accounting Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.71%
Resultat  
  
-342.27%
Egenkapital  
  
-19.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.584.000 15.386.000 19.352.000 20.387.000 15.923.000
Resultat: -1.831.000 -414.000 148.000 1.970.000 2.160.000
Egenkapital: 5.315.000 6.642.000 6.815.000 6.540.000 5.917.000
Regnskap for  Hotel Express International AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.584.000 15.386.000 19.352.000 20.387.000 15.923.000
Driftskostnader -15.425.000 -15.758.000 -19.147.000 -18.576.000 -13.882.000
Driftsresultat -1.841.000 -371.000 205.000 1.810.000 2.041.000
Finansinntekter 165.000 312.000 320.000 315.000 252.000
Finanskostnader -153.000 -355.000 -377.000 -154.000 -133.000
Finans 12.000 -43.000 -57.000 161.000 119.000
Resultat før skatt -1.831.000 -414.000 148.000 1.970.000 2.160.000
Skattekostnad 504.000 241.000 127.000 -347.000 -433.000
Årsresultat -1.327.000 -173.000 275.000 1.623.000 1.727.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.041.000 7.856.000 8.278.000 7.640.000 6.942.000
Sum omløpsmidler 1.459.000 2.817.000 3.684.000 4.115.000 4.012.000
Sum eiendeler 8.500.000 10.673.000 11.962.000 11.755.000 10.954.000
Sum opptjent egenkapital 4.681.000 6.008.000 6.181.000 5.906.000 5.283.000
Sum egenkapital 5.315.000 6.642.000 6.815.000 6.540.000 5.917.000
Sum langsiktig gjeld 1.130.000 1.281.000 1.431.000 1.663.000 1.834.000
Sum kortsiktig gjeld 2.054.000 2.750.000 3.716.000 3.552.000 3.204.000
Sum gjeld og egenkapital 8.499.000 10.673.000 11.962.000 11.755.000 10.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.584.000 15.386.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 19.352.000 20.387.000 15.923.000
Driftsinntekter 13.584.000 15.386.000 19.352.000 20.387.000 15.923.000
Varekostnad -10.094.000 -11.129.000 -14.681.000 -14.726.000 -9.634.000
Lønninger -3.110.000 -3.197.000 -3.436.000 -2.926.000 -2.629.000
Avskrivning -356.000 -297.000 -216.000 -121.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.865.000 -1.135.000 -814.000 -803.000 -1.498.000
Driftskostnader -15.425.000 -15.758.000 -19.147.000 -18.576.000 -13.882.000
Driftsresultat -1.841.000 -371.000 205.000 1.810.000 2.041.000
Finansinntekter 165.000 312.000 320.000 315.000 252.000
Finanskostnader -153.000 -355.000 -377.000 -154.000 -133.000
Finans 12.000 -43.000 -57.000 161.000 119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat -1.327.000 -173.000 275.000 1.623.000 1.727.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.355.000 2.598.000 1.989.000 1.278.000 508.000
Fast eiendom 2.961.000 3.034.000 3.106.000 3.179.000 3.252.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.961.000 3.034.000 3.106.000 3.179.000 3.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 725.000 2.225.000 3.183.000 3.183.000 3.183.000
Sum anleggsmidler 7.041.000 7.856.000 8.278.000 7.640.000 6.942.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 319.000 769.000 673.000 542.000 1.121.000
Andre fordringer 569.000 806.000 772.000 477.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 571.000 1.242.000 2.239.000 3.096.000 2.780.000
Sum omløpsmidler 1.459.000 2.817.000 3.684.000 4.115.000 4.012.000
Sum eiendeler 8.500.000 10.673.000 11.962.000 11.755.000 10.954.000
Sum opptjent egenkapital 4.681.000 6.008.000 6.181.000 5.906.000 5.283.000
Sum egenkapital 5.315.000 6.642.000 6.815.000 6.540.000 5.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 81.000 101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.130.000 1.281.000 1.431.000 1.663.000 1.834.000
Leverandørgjeld 710.000 980.000 1.137.000 1.144.000 159.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 198.000 184.000 200.000 168.000 151.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.146.000 1.586.000 1.879.000 1.239.000 1.894.000
Sum kortsiktig gjeld 2.054.000 2.750.000 3.716.000 3.552.000 3.204.000
Sum gjeld og egenkapital 8.499.000 10.673.000 11.962.000 11.755.000 10.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -595.000 67.000 -32.000 563.000 808.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1 1.2 1.3
Soliditet 62.5 62.2 5 55.6 54.0
Resultatgrad -13.6 -2.4 1.1 8.9 12.8
Rentedekningsgrad 0.5 13.8 17.2
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet -19.7 -0.6 4.4 18.1 20.9
Signatur
28.03.2017
DAGLIG LEDER, STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex