Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotel Union Geiranger AS
Juridisk navn:  Hotel Union Geiranger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70268300
Fax: 70268350
6216 Geiranger 6216 Geiranger
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 960465725
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: union hotel as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.72%
Resultat  
  
2777.78%
Egenkapital  
  
40.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 86.019.000 83.742.000 85.296.000 83.644.000 86.136.000
Resultat: 2.072.000 72.000 1.783.000 5.022.000 2.897.000
Egenkapital: 5.632.000 4.018.000 4.223.000 4.433.000 4.858.000
Regnskap for  Hotel Union Geiranger AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 86.019.000 83.742.000 85.296.000 83.644.000 86.136.000
Driftskostnader -83.328.000 -82.955.000 -82.702.000 -77.945.000 -83.407.000
Driftsresultat 2.691.000 787.000 2.593.000 5.698.000 2.729.000
Finansinntekter 254.000 217.000 163.000 152.000 978.000
Finanskostnader -873.000 -931.000 -973.000 -829.000 -810.000
Finans -619.000 -714.000 -810.000 -677.000 168.000
Resultat før skatt 2.072.000 72.000 1.783.000 5.022.000 2.897.000
Skattekostnad -457.000 -50.000 -519.000 -1.309.000 -863.000
Årsresultat 1.615.000 22.000 1.264.000 3.713.000 2.034.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.823.000 8.939.000 8.835.000 11.373.000 12.134.000
Sum omløpsmidler 14.597.000 13.095.000 19.414.000 10.731.000 8.733.000
Sum eiendeler 24.420.000 22.034.000 28.249.000 22.104.000 20.867.000
Sum opptjent egenkapital 5.532.000 3.918.000 4.123.000 4.333.000 4.758.000
Sum egenkapital 5.632.000 4.018.000 4.223.000 4.433.000 4.858.000
Sum langsiktig gjeld 1.990.000 1.640.000 1.531.000 1.531.000 1.531.000
Sum kortsiktig gjeld 16.797.000 16.376.000 22.494.000 16.139.000 14.477.000
Sum gjeld og egenkapital 24.419.000 22.034.000 28.248.000 22.103.000 20.866.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.953.000 81.736.000 81.460.000 81.534.000 83.191.000
Andre inntekter 2.066.000 2.006.000 3.835.000 2.109.000 2.944.000
Driftsinntekter 86.019.000 83.742.000 85.296.000 83.644.000 86.136.000
Varekostnad -11.123.000 -11.997.000 -11.841.000 -11.730.000 -11.645.000
Lønninger -40.615.000 -39.220.000 -40.174.000 -36.938.000 -38.732.000
Avskrivning -2.325.000 -2.205.000 -2.112.000 -2.164.000 -2.208.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.265.000 -29.533.000 -28.575.000 -27.113.000 -30.822.000
Driftskostnader -83.328.000 -82.955.000 -82.702.000 -77.945.000 -83.407.000
Driftsresultat 2.691.000 787.000 2.593.000 5.698.000 2.729.000
Finansinntekter 254.000 217.000 163.000 152.000 978.000
Finanskostnader -873.000 -931.000 -973.000 -829.000 -810.000
Finans -619.000 -714.000 -810.000 -677.000 168.000
Konsernbidrag 0 -228.000 -1.474.000 -4.038.000 -994.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat 1.615.000 22.000 1.264.000 3.713.000 2.034.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 442.000 331.000 312.000 366.000 330.000
Fast eiendom 821.000 1.127.000 1.476.000 1.609.000 2.076.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.956.000 5.640.000 5.498.000 4.288.000 4.489.000
Sum varige driftsmidler 6.776.000 6.767.000 6.975.000 5.897.000 6.565.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.605.000 1.841.000 1.548.000 5.109.000 5.240.000
Sum anleggsmidler 9.823.000 8.939.000 8.835.000 11.373.000 12.134.000
Varebeholdning 3.589.000 3.557.000 3.592.000 2.737.000 2.859.000
Kundefordringer 1.493.000 627.000 856.000 1.444.000 616.000
Andre fordringer 5.751.000 4.263.000 12.903.000 4.562.000 3.553.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.764.000 4.648.000 2.063.000 1.989.000 1.705.000
Sum omløpsmidler 14.597.000 13.095.000 19.414.000 10.731.000 8.733.000
Sum eiendeler 24.420.000 22.034.000 28.249.000 22.104.000 20.867.000
Sum opptjent egenkapital 5.532.000 3.918.000 4.123.000 4.333.000 4.758.000
Sum egenkapital 5.632.000 4.018.000 4.223.000 4.433.000 4.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 490.000 140.000 31.000 31.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.164.000 1.326.000 3.174.000
Sum langsiktig gjeld 1.990.000 1.640.000 1.531.000 1.531.000 1.531.000
Leverandørgjeld 2.598.000 2.835.000 5.473.000 2.890.000 3.945.000
Betalbar skatt 568.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.265.000 3.144.000 2.625.000 3.097.000 2.804.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 10.367.000 10.397.000 8.232.000 8.826.000 4.555.000
Sum kortsiktig gjeld 16.797.000 16.376.000 22.494.000 16.139.000 14.477.000
Sum gjeld og egenkapital 24.419.000 22.034.000 28.248.000 22.103.000 20.866.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.200.000 -3.281.000 -3.080.000 -5.408.000 -5.744.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5
Soliditet 23.1 18.2 14.9 20.1 23.3
Resultatgrad 3.1 0.9 3 6.8 3.2
Rentedekningsgrad 3.1 0.8 2.7 6.9 4.6
Gjeldsgrad 3.3 4.5 5.7 4 3.3
Total kapitalrentabilitet 12.1 4.6 9.8 26.5 17.8
Signatur
26.02.2008
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Prokurister
26.02.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex