Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hougaarmm As
Juridisk navn:  Hougaarmm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frognerseterveien 17B Frognerseterveien 17B Fax:
0775 Oslo 775 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919368926
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Insignis As
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -30.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Hougaarmm As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -30.000
Finans 0 -30.000
Resultat før skatt 0 -30.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -30.000
Finans 0 -30.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex