Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Houge As
Juridisk navn:  Houge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myklabergbakken 44 Myklabergbakken 44 Fax:
4052 Røyneberg 4052 Røyneberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 923807292
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 20.000
Resultat: 20.000
Egenkapital: 41.000
Regnskap for  Houge As
Resultat 2019
Driftsinntekter 20.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 20.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 20.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 44.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000
Likviditetsgrad 1 14.7
Likviditetsgrad 2 14.7
Soliditet 93.2
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 45.5
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex