Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hougen Invest AS
Juridisk navn:  Hougen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74149100
Furuskogvegen 6 Furuskogvegen 6 Fax:
7713 Steinkjer 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 983105904
Aksjekapital: 2.465.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
23378.26%
Egenkapital  
  
89.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.400.000 23.000 22.000 30.000 117.000
Egenkapital: 11.461.000 6.060.000 6.043.000 6.026.000 6.004.000
Regnskap for  Hougen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -582.000 -16.000 -19.000 -15.000 -18.000
Driftsresultat -583.000 -16.000 -19.000 -15.000 -18.000
Finansinntekter 6.114.000 56.000 51.000 58.000 155.000
Finanskostnader -132.000 -17.000 -10.000 -13.000 -19.000
Finans 5.982.000 39.000 41.000 45.000 136.000
Resultat før skatt 5.400.000 23.000 22.000 30.000 117.000
Skattekostnad 0 -5.000 -5.000 -7.000 -6.000
Årsresultat 5.400.000 17.000 17.000 22.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 380.000 7.854.000 7.817.000 7.780.000 7.723.000
Sum omløpsmidler 12.938.000 12.996.000 172.000 193.000 206.000
Sum eiendeler 13.318.000 20.850.000 7.989.000 7.973.000 7.929.000
Sum opptjent egenkapital 8.996.000 3.595.000 3.578.000 3.561.000 3.539.000
Sum egenkapital 11.461.000 6.060.000 6.043.000 6.026.000 6.004.000
Sum langsiktig gjeld 1.765.000 1.941.000 1.924.000 1.914.000 1.902.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 12.848.000 22.000 32.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 13.318.000 20.849.000 7.989.000 7.972.000 7.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -356.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -16.000 -19.000 -15.000 -18.000
Driftskostnader -582.000 -16.000 -19.000 -15.000 -18.000
Driftsresultat -583.000 -16.000 -19.000 -15.000 -18.000
Finansinntekter 6.114.000 56.000 51.000 58.000 155.000
Finanskostnader -132.000 -17.000 -10.000 -13.000 -19.000
Finans 5.982.000 39.000 41.000 45.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.400.000 17.000 17.000 22.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 380.000 7.854.000 7.817.000 7.780.000 7.723.000
Sum anleggsmidler 380.000 7.854.000 7.817.000 7.780.000 7.723.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.412.000 4.000 0 4.000 4.000
Sum investeringer 9.908.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.618.000 12.993.000 172.000 189.000 202.000
Sum omløpsmidler 12.938.000 12.996.000 172.000 193.000 206.000
Sum eiendeler 13.318.000 20.850.000 7.989.000 7.973.000 7.929.000
Sum opptjent egenkapital 8.996.000 3.595.000 3.578.000 3.561.000 3.539.000
Sum egenkapital 11.461.000 6.060.000 6.043.000 6.026.000 6.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 22.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.765.000 1.941.000 1.924.000 1.914.000 1.902.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 12.842.000 0 30.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 12.848.000 22.000 32.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 13.318.000 20.849.000 7.989.000 7.972.000 7.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.846.000 148.000 150.000 161.000 182.000
Likviditetsgrad 1 140.6 1 7.8 6 8.6
Likviditetsgrad 2 140.6 1 7.8 6 8.6
Soliditet 86.1 29.1 75.6 75.6 75.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.4 -0.9 -1.9 -1.2 7.2
Gjeldsgrad 0.2 2.4 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 41.5 0.2 0.4 0.5 1.7
Signatur
04.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex