Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hougen Management As
Juridisk navn:  Hougen Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99256874
Langerudsvingen 6D Langerudsvingen 6D Fax:
1187 Oslo 1187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914405769
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94%
Resultat  
  
-92.31%
Egenkapital  
  
2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Resultat: 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Egenkapital: -204.000 -210.000 -288.000 -379.000 -362.000
Regnskap for  Hougen Management As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Driftskostnader -75.000 -1.368.000 -1.314.000 -32.000 -333.000
Driftsresultat 15.000 132.000 100.000 10.000 -325.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -55.000 -10.000 -27.000 -1.000
Finans -9.000 -54.000 -10.000 -27.000 -1.000
Resultat før skatt 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 388.000 388.000 138.000 138.000 138.000
Sum omløpsmidler 171.000 15.000 113.000 17.000 1.000
Sum eiendeler 559.000 403.000 251.000 155.000 139.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 -229.000 -307.000 -398.000 -382.000
Sum egenkapital -204.000 -210.000 -288.000 -379.000 -362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 762.000 613.000 538.000 533.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 404.000 251.000 155.000 139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Varekostnad -3.000 -30.000 -33.000 -10.000 0
Lønninger -2.000 -1.093.000 -1.091.000 0 -288.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -245.000 -190.000 -22.000 -45.000
Driftskostnader -75.000 -1.368.000 -1.314.000 -32.000 -333.000
Driftsresultat 15.000 132.000 100.000 10.000 -325.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -55.000 -10.000 -27.000 -1.000
Finans -9.000 -54.000 -10.000 -27.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 388.000 388.000 138.000 138.000 138.000
Sum anleggsmidler 388.000 388.000 138.000 138.000 138.000
Varebeholdning 0 3.000 6.000 15.000 0
Kundefordringer 88.000 0 0 0 0
Andre fordringer 83.000 9.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 101.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 171.000 15.000 113.000 17.000 1.000
Sum eiendeler 559.000 403.000 251.000 155.000 139.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 -229.000 -307.000 -398.000 -382.000
Sum egenkapital -204.000 -210.000 -288.000 -379.000 -362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 12.000 4.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 56.000 109.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 725.000 545.000 425.000 520.000 497.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 613.000 538.000 533.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 404.000 251.000 155.000 139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -591.000 -598.000 -425.000 -516.000 -500.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0.2 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.2 0 0.1
Soliditet -36.6 -52.1 -115.2 -246.1 -260.4
Resultatgrad 16.7 8.8 7.1 23.8 -4062.5
Rentedekningsgrad 1.7 2.4 1 0.4 -325.0
Gjeldsgrad -3.7 -2.9 -1.9 -1.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 3 4 6.5 -233.8
Signatur
05.11.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.11.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex