Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Houggården AS
Juridisk navn:  Houggården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kallerudlia 15 Kallerudlia 15 Fax:
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 989155539
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: trondhjemsveien 3 as
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Regnskapsfører: Regnskap & Rådgivning Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.58%
Resultat  
  
80.04%
Egenkapital  
  
25.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.705.000 6.175.000 5.941.000 5.250.000 17.769.000
Resultat: 1.930.000 1.072.000 863.000 344.000 -1.168.000
Egenkapital: 9.779.000 7.790.000 6.465.000 5.345.000 4.713.000
Regnskap for  Houggården AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.705.000 6.175.000 5.941.000 5.250.000 17.769.000
Driftskostnader -2.859.000 -3.149.000 -3.142.000 -3.023.000 -16.603.000
Driftsresultat 3.846.000 3.026.000 2.798.000 2.227.000 1.165.000
Finansinntekter 46.000 7.000 1.000 3.000 15.000
Finanskostnader -1.962.000 -1.961.000 -1.937.000 -1.887.000 -2.348.000
Finans -1.916.000 -1.954.000 -1.936.000 -1.884.000 -2.333.000
Resultat før skatt 1.930.000 1.072.000 863.000 344.000 -1.168.000
Skattekostnad -425.000 -225.000 -202.000 -89.000 293.000
Årsresultat 1.505.000 847.000 661.000 255.000 -875.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.635.000 60.978.000 62.335.000 60.938.000 59.502.000
Sum omløpsmidler 13.532.000 11.178.000 9.225.000 9.191.000 7.981.000
Sum eiendeler 73.167.000 72.156.000 71.560.000 70.129.000 67.483.000
Sum opptjent egenkapital 2.358.000 853.000 6.000 -655.000 -1.287.000
Sum egenkapital 9.779.000 7.790.000 6.465.000 5.345.000 4.713.000
Sum langsiktig gjeld 62.892.000 64.131.000 63.710.000 63.690.000 62.536.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 235.000 1.384.000 1.093.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 73.168.000 72.156.000 71.559.000 70.128.000 67.483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.705.000 6.175.000 5.941.000 5.250.000 17.769.000
Driftsinntekter 6.705.000 6.175.000 5.941.000 5.250.000 17.769.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.343.000 -1.356.000 -1.325.000 -1.115.000 -1.112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.516.000 -1.793.000 -1.817.000 -1.908.000 -2.834.000
Driftskostnader -2.859.000 -3.149.000 -3.142.000 -3.023.000 -16.603.000
Driftsresultat 3.846.000 3.026.000 2.798.000 2.227.000 1.165.000
Finansinntekter 46.000 7.000 1.000 3.000 15.000
Finanskostnader -1.962.000 -1.961.000 -1.937.000 -1.887.000 -2.348.000
Finans -1.916.000 -1.954.000 -1.936.000 -1.884.000 -2.333.000
Konsernbidrag 0 0 0 377.000 342.000
Utbytte 0 -847.000 -6.000 0 0
Årsresultat 1.505.000 847.000 661.000 255.000 -875.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 67.000 281.000
Fast eiendom 59.635.000 60.978.000 62.335.000 60.871.000 59.221.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 59.635.000 60.978.000 62.335.000 60.871.000 59.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.635.000 60.978.000 62.335.000 60.938.000 59.502.000
Varebeholdning 0 0 0 106.000 106.000
Kundefordringer 547.000 198.000 271.000 197.000 10.000
Andre fordringer 8.097.000 9.180.000 8.940.000 8.562.000 5.708.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.267.000 1.800.000 14.000 326.000 2.157.000
Sum omløpsmidler 13.532.000 11.178.000 9.225.000 9.191.000 7.981.000
Sum eiendeler 73.167.000 72.156.000 71.560.000 70.129.000 67.483.000
Sum opptjent egenkapital 2.358.000 853.000 6.000 -655.000 -1.287.000
Sum egenkapital 9.779.000 7.790.000 6.465.000 5.345.000 4.713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 991.000 631.000 272.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.892.000 64.131.000 63.710.000 63.690.000 62.536.000
Leverandørgjeld 140.000 86.000 1.359.000 919.000 194.000
Betalbar skatt 202.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 13.000 0 0 0
Utbytte 0 -847.000 -6.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 136.000 25.000 174.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 235.000 1.384.000 1.093.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 73.168.000 72.156.000 71.559.000 70.128.000 67.483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.035.000 10.943.000 7.841.000 8.098.000 7.747.000
Likviditetsgrad 1 27.2 47.6 6.7 8.4 34.1
Likviditetsgrad 2 27.2 47.6 6.7 8.3 33.7
Soliditet 13.4 10.8 9 7.6 7.0
Resultatgrad 57.4 4 47.1 42.4 6.6
Rentedekningsgrad 2 1.5 1.4 1.2 0.5
Gjeldsgrad 6.5 8.3 10.1 12.1 13.3
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.2 3.9 3.2 1.7
Signatur
23.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex