Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hougsund Eiendomsselskab AS
Juridisk navn:  Hougsund Eiendomsselskab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32755959
Stasjonsgaten 72-74 Fax: 32755969
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 979746008
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.75%
Resultat  
  
-136.36%
Egenkapital  
  
-27.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 996.000 960.000 909.000 862.000 826.000
Resultat: -32.000 88.000 26.000 -76.000 82.000
Egenkapital: 312.000 432.000 562.000 706.000 855.000
Regnskap for  Hougsund Eiendomsselskab AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 996.000 960.000 909.000 862.000 826.000
Driftskostnader -635.000 -498.000 -524.000 -559.000 -492.000
Driftsresultat 360.000 462.000 385.000 303.000 334.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 5.000
Finanskostnader -393.000 -374.000 -359.000 -383.000 -258.000
Finans -393.000 -374.000 -359.000 -379.000 -253.000
Resultat før skatt -32.000 88.000 26.000 -76.000 82.000
Skattekostnad -19.000 -50.000 -41.000 -11.000 -21.000
Årsresultat -52.000 38.000 -15.000 -87.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.125.000 7.343.000 7.560.000 7.777.000 7.991.000
Sum omløpsmidler 912.000 659.000 225.000 345.000 580.000
Sum eiendeler 8.037.000 8.002.000 7.785.000 8.122.000 8.571.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 232.000 362.000 506.000 655.000
Sum egenkapital 312.000 432.000 562.000 706.000 855.000
Sum langsiktig gjeld 4.089.000 4.277.000 4.465.000 4.653.000 4.806.000
Sum kortsiktig gjeld 3.637.000 3.293.000 2.758.000 2.763.000 2.910.000
Sum gjeld og egenkapital 8.038.000 8.002.000 7.785.000 8.122.000 8.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 996.000 960.000 909.000 862.000 826.000
Driftsinntekter 996.000 960.000 909.000 862.000 826.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -217.000 -217.000 -217.000 -214.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -418.000 -281.000 -307.000 -345.000 -278.000
Driftskostnader -635.000 -498.000 -524.000 -559.000 -492.000
Driftsresultat 360.000 462.000 385.000 303.000 334.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 5.000
Finanskostnader -393.000 -374.000 -359.000 -383.000 -258.000
Finans -393.000 -374.000 -359.000 -379.000 -253.000
Konsernbidrag -68.000 -168.000 -129.000 -62.000 -192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 38.000 -15.000 -87.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.125.000 7.343.000 7.560.000 7.777.000 7.991.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.125.000 7.343.000 7.560.000 7.777.000 7.991.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.125.000 7.343.000 7.560.000 7.777.000 7.991.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 56.000 59.000 51.000 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 856.000 600.000 174.000 345.000 565.000
Sum omløpsmidler 912.000 659.000 225.000 345.000 580.000
Sum eiendeler 8.037.000 8.002.000 7.785.000 8.122.000 8.571.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 232.000 362.000 506.000 655.000
Sum egenkapital 312.000 432.000 562.000 706.000 855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.089.000 4.277.000 4.465.000 4.653.000 4.806.000
Leverandørgjeld 59.000 35.000 36.000 90.000 267.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.578.000 3.258.000 2.722.000 2.673.000 2.643.000
Sum kortsiktig gjeld 3.637.000 3.293.000 2.758.000 2.763.000 2.910.000
Sum gjeld og egenkapital 8.038.000 8.002.000 7.785.000 8.122.000 8.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.725.000 -2.634.000 -2.533.000 -2.418.000 -2.330.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
Soliditet 3.9 5.4 7.2 8.7 10.0
Resultatgrad 36.1 48.1 42.4 35.2 40.4
Rentedekningsgrad 0.9 1.2 1.1 0.8 1.3
Gjeldsgrad 24.8 17.5 12.9 10.5 9.0
Total kapitalrentabilitet 4.5 5.8 4.9 3.8 4.0
Signatur
28.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex