Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovden Energi As
Juridisk navn:  Hovden Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56551966
Tololia 59 Tololia 59 Fax: 56555811
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvam
Org.nr: 977218640
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvam Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.23%
Resultat  
  
-159.46%
Egenkapital  
  
-5.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 557.000 452.000 715.000 704.000 2.036.000
Resultat: -22.000 37.000 636.000 183.000 317.000
Egenkapital: 1.153.000 1.216.000 1.341.000 727.000 4.651.000
Regnskap for  Hovden Energi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 557.000 452.000 715.000 704.000 2.036.000
Driftskostnader -356.000 -315.000 -273.000 -332.000 -1.640.000
Driftsresultat 201.000 138.000 442.000 372.000 397.000
Finansinntekter -195.000 18.000 195.000 -184.000 -76.000
Finanskostnader -29.000 -118.000 0 -4.000 -3.000
Finans -224.000 -100.000 195.000 -188.000 -79.000
Resultat før skatt -22.000 37.000 636.000 183.000 317.000
Skattekostnad -41.000 -162.000 -23.000 -107.000 -246.000
Årsresultat -64.000 -125.000 614.000 76.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 95.000 94.000 92.000 91.000
Sum omløpsmidler 3.334.000 3.631.000 3.635.000 4.415.000 5.186.000
Sum eiendeler 3.430.000 3.726.000 3.729.000 4.507.000 5.277.000
Sum opptjent egenkapital 1.053.000 1.116.000 1.241.000 627.000 4.551.000
Sum egenkapital 1.153.000 1.216.000 1.341.000 727.000 4.651.000
Sum langsiktig gjeld 1.993.000 2.272.000 2.285.000 3.474.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 238.000 103.000 306.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 3.432.000 3.726.000 3.729.000 4.507.000 5.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 557.000 452.000 715.000 704.000 1.611.000
Andre inntekter 0 0 0 0 425.000
Driftsinntekter 557.000 452.000 715.000 704.000 2.036.000
Varekostnad -206.000 -157.000 -186.000 -221.000 -796.000
Lønninger -48.000 -55.000 -2.000 -1.000 -536.000
Avskrivning 0 0 0 0 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -103.000 -85.000 -110.000 -283.000
Driftskostnader -356.000 -315.000 -273.000 -332.000 -1.640.000
Driftsresultat 201.000 138.000 442.000 372.000 397.000
Finansinntekter -195.000 18.000 195.000 -184.000 -76.000
Finanskostnader -29.000 -118.000 0 -4.000 -3.000
Finans -224.000 -100.000 195.000 -188.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 -125.000 614.000 76.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 96.000 95.000 94.000 92.000 91.000
Sum anleggsmidler 96.000 95.000 94.000 92.000 91.000
Varebeholdning 17.000 25.000 28.000 11.000 2.000
Kundefordringer 16.000 110.000 13.000 299.000 311.000
Andre fordringer 0 0 0 0 43.000
Sum investeringer 1.011.000 1.224.000 1.372.000 1.219.000 1.445.000
Kasse, bank 2.291.000 2.273.000 2.222.000 2.887.000 3.385.000
Sum omløpsmidler 3.334.000 3.631.000 3.635.000 4.415.000 5.186.000
Sum eiendeler 3.430.000 3.726.000 3.729.000 4.507.000 5.277.000
Sum opptjent egenkapital 1.053.000 1.116.000 1.241.000 627.000 4.551.000
Sum egenkapital 1.153.000 1.216.000 1.341.000 727.000 4.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 44.000 59.000 76.000 101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.993.000 2.272.000 2.285.000 3.474.000 266.000
Leverandørgjeld 24.000 50.000 19.000 54.000 104.000
Betalbar skatt 52.000 85.000 40.000 132.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 17.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 86.000 44.000 120.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 238.000 103.000 306.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 3.432.000 3.726.000 3.729.000 4.507.000 5.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.048.000 3.393.000 3.532.000 4.109.000 4.826.000
Likviditetsgrad 1 11.7 15.3 3 14.4 14.4
Likviditetsgrad 2 11.6 15.2 3 14.4 14.5
Soliditet 33.6 32.6 3 16.1 88.1
Resultatgrad 36.1 30.5 61.8 52.8 19.5
Rentedekningsgrad 6.9 1.2 47.0 107.0
Gjeldsgrad 2 2.1 1.8 5.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.2 4.2 17.1 4.2 6.1
Signatur
17.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.09.2013
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex