Hovedhuset As
Juridisk navn:  Hovedhuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73202400
Postboks 5713 Torgarden Tungavegen 38 Fax:
7437 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 897228432
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/30/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-158.58%
Egenkapital  
  
-0.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.000.000 6.000.000 9.875.000 11.000.000 4.674.000
Resultat: -1.151.000 1.965.000 -856.000 37.107.000 12.541.000
Egenkapital: 104.707.000 105.619.000 104.145.000 104.833.000 71.045.000
Regnskap for  Hovedhuset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.000.000 6.000.000 9.875.000 11.000.000 4.674.000
Driftskostnader -5.750.000 -7.666.000 -14.089.000 -13.949.000 -11.014.000
Driftsresultat 250.000 -1.666.000 -4.213.000 -2.949.000 -6.340.000
Finansinntekter 35.000 4.998.000 4.638.000 17.125.000 21.146.000
Finanskostnader -1.437.000 -1.367.000 -1.281.000 22.931.000 -2.265.000
Finans -1.402.000 3.631.000 3.357.000 40.056.000 18.881.000
Resultat før skatt -1.151.000 1.965.000 -856.000 37.107.000 12.541.000
Skattekostnad 239.000 -491.000 0 -3.319.000 -2.375.000
Årsresultat -912.000 1.474.000 -688.000 33.788.000 10.166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 162.429.000 163.092.000 167.892.000 168.077.000 148.349.000
Sum omløpsmidler 4.506.000 18.743.000 17.307.000 66.524.000 21.634.000
Sum eiendeler 166.935.000 181.835.000 185.199.000 234.601.000 169.983.000
Sum opptjent egenkapital 4.567.000 5.479.000 4.005.000 4.693.000 -29.095.000
Sum egenkapital 104.707.000 105.619.000 104.145.000 104.833.000 71.045.000
Sum langsiktig gjeld 18.367.000 18.367.000 18.367.000 23.367.000 29.617.000
Sum kortsiktig gjeld 43.861.000 57.849.000 62.688.000 106.401.000 69.321.000
Sum gjeld og egenkapital 166.935.000 181.835.000 185.200.000 234.601.000 169.983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.000.000 6.000.000 9.875.000 11.000.000 4.674.000
Driftsinntekter 6.000.000 6.000.000 9.875.000 11.000.000 4.674.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.862.000 -3.936.000 -5.605.000 -4.679.000 -4.897.000
Avskrivning -902.000 -2.541.000 -3.412.000 -3.113.000 -2.938.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -986.000 -1.189.000 -5.072.000 -6.157.000 -3.179.000
Driftskostnader -5.750.000 -7.666.000 -14.089.000 -13.949.000 -11.014.000
Driftsresultat 250.000 -1.666.000 -4.213.000 -2.949.000 -6.340.000
Finansinntekter 35.000 4.998.000 4.638.000 17.125.000 21.146.000
Finanskostnader -1.437.000 -1.367.000 -1.281.000 22.931.000 -2.265.000
Finans -1.402.000 3.631.000 3.357.000 40.056.000 18.881.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -912.000 1.474.000 -688.000 33.788.000 10.166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.154.000 1.733.000 6.410.000 6.675.000 11.945.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 126.000 249.000 170.000 171.000
Sum varige driftsmidler 43.000 126.000 249.000 170.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 161.233.000 161.233.000 161.233.000 161.233.000 136.233.000
Sum anleggsmidler 162.429.000 163.092.000 167.892.000 168.077.000 148.349.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 97.000 243.000 694.000 903.000 426.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 27.871.000 0
Sum omløpsmidler 4.506.000 18.743.000 17.307.000 66.524.000 21.634.000
Sum eiendeler 166.935.000 181.835.000 185.199.000 234.601.000 169.983.000
Sum opptjent egenkapital 4.567.000 5.479.000 4.005.000 4.693.000 -29.095.000
Sum egenkapital 104.707.000 105.619.000 104.145.000 104.833.000 71.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.044.000 56.917.000 61.319.000 105.224.000 67.707.000
Sum langsiktig gjeld 18.367.000 18.367.000 18.367.000 23.367.000 29.617.000
Leverandørgjeld 40.000 153.000 277.000 135.000 628.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 323.000 323.000 380.000 313.000 325.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 455.000 457.000 711.000 728.000 661.000
Sum kortsiktig gjeld 43.861.000 57.849.000 62.688.000 106.401.000 69.321.000
Sum gjeld og egenkapital 166.935.000 181.835.000 185.200.000 234.601.000 169.983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -39.355.000 -39.106.000 -45.381.000 -39.877.000 -47.687.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.3 0.7 0.4
Soliditet 62.7 58.1 56.2 44.7 41.8
Resultatgrad 4.2 -27.8 -42.7 -26.8 -135.6
Rentedekningsgrad 0.2 -1.2 -3.3 -0.6 6.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.8 0.2 6.0 8.7
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex