Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hovedkontor As
Juridisk navn:  Hovedkontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1213 Lauksletta 106 Fax:
9262 Tromsø 9021 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 911877619
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
-43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -4.000 -3.000 0 -1.000
Egenkapital: 9.000 16.000 19.000 22.000 23.000
Regnskap for  Hovedkontor As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 0 0 0
Finans -6.000 -3.000 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -4.000 -3.000 0 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -4.000 -3.000 0 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 44.000 40.000 22.000 23.000
Sum eiendeler 47.000 44.000 40.000 22.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -15.000 -11.000 -8.000 -7.000
Sum egenkapital 9.000 16.000 19.000 22.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 28.000 20.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 48.000 43.000 39.000 22.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 0 0 0
Finans -6.000 -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -4.000 -3.000 0 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 43.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 30.000 22.000 23.000
Sum omløpsmidler 2.000 44.000 40.000 22.000 23.000
Sum eiendeler 47.000 44.000 40.000 22.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -15.000 -11.000 -8.000 -7.000
Sum egenkapital 9.000 16.000 19.000 22.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 28.000 20.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 48.000 43.000 39.000 22.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 44.000 40.000 22.000 23.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 18.8 36.4 48.7 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 4.3 1.8 1.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -2.3 -7.7 0.0 -4.3
Signatur
03.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex