Hoveveien Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Hoveveien Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51939261
C/O Masiv Eiendom As Plogfabrikkvegen 2 Etasje 6 Løkkeveien 109 Fax: 51939261
4353 Klepp Stasjon 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 986046372
Aksjekapital: 501.000 NOK
Etableringsdato: 8/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.35%
Resultat  
  
-270.78%
Egenkapital  
  
-2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.558.000 2.524.000 1.137.000 279.000 712.000
Resultat: -901.000 -243.000 -3.392.000 -6.074.000 -8.336.000
Egenkapital: -31.590.000 -30.689.000 -30.446.000 -27.055.000 -20.981.000
Regnskap for  Hoveveien Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.558.000 2.524.000 1.137.000 279.000 712.000
Driftskostnader -1.349.000 -652.000 -2.375.000 -4.358.000 -7.265.000
Driftsresultat 1.210.000 1.872.000 -1.238.000 -4.080.000 -6.553.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -2.116.000 -2.116.000 -2.155.000 -1.995.000 -1.785.000
Finans -2.112.000 -2.114.000 -2.153.000 -1.994.000 -1.783.000
Resultat før skatt -901.000 -243.000 -3.392.000 -6.074.000 -8.336.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -901.000 -243.000 -3.392.000 -6.074.000 -8.336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.301.000 24.637.000 24.851.000 25.220.000 25.568.000
Sum omløpsmidler 1.050.000 1.529.000 732.000 279.000 1.691.000
Sum eiendeler 25.351.000 26.166.000 25.583.000 25.499.000 27.259.000
Sum opptjent egenkapital -32.091.000 -31.190.000 -30.947.000 -27.556.000 -21.482.000
Sum egenkapital -31.590.000 -30.689.000 -30.446.000 -27.055.000 -20.981.000
Sum langsiktig gjeld 28.500.000 28.500.000 28.500.000 28.500.000 28.500.000
Sum kortsiktig gjeld 28.442.000 28.355.000 27.528.000 24.053.000 19.741.000
Sum gjeld og egenkapital 25.352.000 26.166.000 25.582.000 25.498.000 27.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.000 477.000 0 0
Andre inntekter 2.558.000 2.520.000 659.000 279.000 712.000
Driftsinntekter 2.558.000 2.524.000 1.137.000 279.000 712.000
Varekostnad -219.000 -178.000 -394.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -336.000 -321.000 -307.000 -348.000 -326.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -794.000 -153.000 -1.674.000 -4.010.000 -6.939.000
Driftskostnader -1.349.000 -652.000 -2.375.000 -4.358.000 -7.265.000
Driftsresultat 1.210.000 1.872.000 -1.238.000 -4.080.000 -6.553.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -2.116.000 -2.116.000 -2.155.000 -1.995.000 -1.785.000
Finans -2.112.000 -2.114.000 -2.153.000 -1.994.000 -1.783.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -901.000 -243.000 -3.392.000 -6.074.000 -8.336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.181.000 24.481.000 24.781.000 25.081.000 25.380.000
Maskiner anlegg 120.000 156.000 70.000 139.000 188.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.301.000 24.637.000 24.851.000 25.220.000 25.568.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.301.000 24.637.000 24.851.000 25.220.000 25.568.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 438.000 527.000 578.000 226.000 279.000
Andre fordringer 36.000 34.000 89.000 37.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 577.000 967.000 65.000 16.000 1.344.000
Sum omløpsmidler 1.050.000 1.529.000 732.000 279.000 1.691.000
Sum eiendeler 25.351.000 26.166.000 25.583.000 25.499.000 27.259.000
Sum opptjent egenkapital -32.091.000 -31.190.000 -30.947.000 -27.556.000 -21.482.000
Sum egenkapital -31.590.000 -30.689.000 -30.446.000 -27.055.000 -20.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 27.527.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.500.000 28.500.000 28.500.000 28.500.000 28.500.000
Leverandørgjeld 157.000 231.000 169.000 298.000 1.271.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 88.000 0 14.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 664.000 28.036.000 27.360.000 23.741.000 18.467.000
Sum kortsiktig gjeld 28.442.000 28.355.000 27.528.000 24.053.000 19.741.000
Sum gjeld og egenkapital 25.352.000 26.166.000 25.582.000 25.498.000 27.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.392.000 -26.826.000 -26.796.000 -23.774.000 -18.050.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -124.6 -117.3 -106.1 -77.0
Resultatgrad 47.3 74.2 -108.9 -1462.4 -920.4
Rentedekningsgrad 0.6 0.9 -0.6 -2.0 -3.7
Gjeldsgrad -1.8 -1.9 -1.8 -1.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet 4.8 7.2 -4.8 -16.0 -24.0
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex