Hovland Byggservice As
Juridisk navn:  Hovland Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95790320
Haukanes Haukanes Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913059190
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.81%
Resultat  
  
74.56%
Egenkapital  
  
-36.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 270.000 208.000 485.000 578.000 447.000
Resultat: -43.000 -169.000 41.000 179.000 39.000
Egenkapital: 76.000 120.000 285.000 351.000 224.000
Regnskap for  Hovland Byggservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 270.000 208.000 485.000 578.000 447.000
Driftskostnader -313.000 -378.000 -446.000 -400.000 -408.000
Driftsresultat -43.000 -169.000 41.000 179.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -43.000 -169.000 41.000 179.000 39.000
Skattekostnad 0 4.000 -6.000 -53.000 -9.000
Årsresultat -43.000 -165.000 34.000 126.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 143.000 198.000 89.000 134.000
Sum omløpsmidler 125.000 60.000 217.000 490.000 175.000
Sum eiendeler 214.000 203.000 415.000 579.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 -75.000 91.000 156.000 30.000
Sum egenkapital 76.000 120.000 285.000 351.000 224.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 84.000 126.000 229.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 213.000 203.000 415.000 579.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 270.000 208.000 450.000 578.000 447.000
Andre inntekter 0 0 35.000 0 0
Driftsinntekter 270.000 208.000 485.000 578.000 447.000
Varekostnad -45.000 -58.000 -96.000 -47.000 -106.000
Lønninger -149.000 -196.000 -227.000 -235.000 -198.000
Avskrivning -55.000 -55.000 -51.000 -45.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -69.000 -72.000 -73.000 -64.000
Driftskostnader -313.000 -378.000 -446.000 -400.000 -408.000
Driftsresultat -43.000 -169.000 41.000 179.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -165.000 34.000 126.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 89.000 143.000 198.000 89.000 134.000
Sum varige driftsmidler 89.000 143.000 198.000 89.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 89.000 143.000 198.000 89.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 52.000 154.000 108.000 132.000
Andre fordringer 32.000 -49.000 -54.000 65.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 57.000 116.000 317.000 19.000
Sum omløpsmidler 125.000 60.000 217.000 490.000 175.000
Sum eiendeler 214.000 203.000 415.000 579.000 309.000
Sum opptjent egenkapital -118.000 -75.000 91.000 156.000 30.000
Sum egenkapital 76.000 120.000 285.000 351.000 224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 21.000 8.000 11.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 53.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 38.000 87.000 135.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 24.000 28.000 29.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 84.000 126.000 229.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 213.000 203.000 415.000 579.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -24.000 91.000 261.000 91.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 1.7 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1.7 2.2 2.1
Soliditet 35.7 58.8 68.7 60.5 72.5
Resultatgrad -15.9 -81.3 8.5 31.0 8.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 0.7 0.5 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -20.2 -82.8 9.9 30.9 12.6
Signatur
20.01.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.01.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex