Hovland Trevarefabrikk AS
Juridisk navn:  Hovland Trevarefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90400150
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51490255
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 811280852
Aksjekapital: 1.104.400 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/11/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.26%
Resultat  
  
125.6%
Egenkapital  
  
46.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.769.000 18.473.000 21.119.000 21.517.000 19.547.000
Resultat: 276.000 -1.078.000 -855.000 10.000 -1.396.000
Egenkapital: 872.000 596.000 1.675.000 2.530.000 2.520.000
Regnskap for  Hovland Trevarefabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.769.000 18.473.000 21.119.000 21.517.000 19.547.000
Driftskostnader -22.212.000 -19.286.000 -21.663.000 -21.390.000 -20.718.000
Driftsresultat 557.000 -813.000 -544.000 127.000 -1.171.000
Finansinntekter 40.000 3.000 4.000 149.000 51.000
Finanskostnader -321.000 -269.000 -315.000 -265.000 -275.000
Finans -281.000 -266.000 -311.000 -116.000 -224.000
Resultat før skatt 276.000 -1.078.000 -855.000 10.000 -1.396.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 -1.078.000 -855.000 10.000 -1.396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.031.000 4.473.000 5.058.000 5.949.000 6.894.000
Sum omløpsmidler 7.009.000 3.985.000 4.650.000 4.174.000 4.772.000
Sum eiendeler 11.040.000 8.458.000 9.708.000 10.123.000 11.666.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -451.000 628.000 1.483.000 1.473.000
Sum egenkapital 872.000 596.000 1.675.000 2.530.000 2.520.000
Sum langsiktig gjeld 2.504.000 2.812.000 3.120.000 3.428.000 4.212.000
Sum kortsiktig gjeld 7.665.000 5.049.000 4.913.000 4.165.000 4.934.000
Sum gjeld og egenkapital 11.041.000 8.457.000 9.708.000 10.123.000 11.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.769.000 18.473.000 21.119.000 21.517.000 19.547.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.769.000 18.473.000 21.119.000 21.517.000 19.547.000
Varekostnad -10.499.000 -7.418.000 -9.644.000 -9.138.000 -8.184.000
Lønninger -7.918.000 -7.668.000 -7.010.000 -7.509.000 -7.420.000
Avskrivning -601.000 -603.000 -891.000 -1.051.000 -1.086.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.194.000 -3.597.000 -4.118.000 -3.692.000 -4.028.000
Driftskostnader -22.212.000 -19.286.000 -21.663.000 -21.390.000 -20.718.000
Driftsresultat 557.000 -813.000 -544.000 127.000 -1.171.000
Finansinntekter 40.000 3.000 4.000 149.000 51.000
Finanskostnader -321.000 -269.000 -315.000 -265.000 -275.000
Finans -281.000 -266.000 -311.000 -116.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 -1.078.000 -855.000 10.000 -1.396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.826.000 4.279.000 4.847.000 5.700.000 6.726.000
Driftsløsøre 182.000 171.000 206.000 244.000 162.000
Sum varige driftsmidler 4.008.000 4.450.000 5.053.000 5.944.000 6.889.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 4.031.000 4.473.000 5.058.000 5.949.000 6.894.000
Varebeholdning 2.910.000 2.137.000 2.376.000 2.188.000 1.981.000
Kundefordringer 3.769.000 1.414.000 1.878.000 1.564.000 2.132.000
Andre fordringer 84.000 116.000 99.000 116.000 355.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 317.000 297.000 306.000 304.000
Sum omløpsmidler 7.009.000 3.985.000 4.650.000 4.174.000 4.772.000
Sum eiendeler 11.040.000 8.458.000 9.708.000 10.123.000 11.666.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -451.000 628.000 1.483.000 1.473.000
Sum egenkapital 872.000 596.000 1.675.000 2.530.000 2.520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.919.000 1.861.000 1.676.000 1.481.000 1.921.000
Sum langsiktig gjeld 2.504.000 2.812.000 3.120.000 3.428.000 4.212.000
Leverandørgjeld 4.020.000 1.270.000 1.338.000 795.000 1.128.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 782.000 1.000.000 1.076.000 1.037.000 1.033.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 944.000 917.000 824.000 852.000 852.000
Sum kortsiktig gjeld 7.665.000 5.049.000 4.913.000 4.165.000 4.934.000
Sum gjeld og egenkapital 11.041.000 8.457.000 9.708.000 10.123.000 11.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -656.000 -1.064.000 -263.000 9.000 -162.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Soliditet 7.9 7 17.3 25.0 21.6
Resultatgrad 2.4 -4.4 -2.6 0.6 -6.0
Rentedekningsgrad 1.7 -1.7 1.0 -4.1
Gjeldsgrad 11.7 13.2 4.8 3.0 3.6
Total kapitalrentabilitet 5.4 -9.6 -5.6 2.7 -9.6
Signatur
14.08.2013
TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex